Дайте шанс на Ангел Give Angel a chance

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
47 Дарители
1568.31 EUR дарени от 13300 EUR
Организатор
Анелия Петрова
Бенефициент
Ангел Захаринов Цветанов
Крайна дата
Край след 8 дни
Налична сума
33.42 EUR
Анелия Петрова организира кампания за Ангел Захаринов Цветанов
Край след 8 дни
Налична сума
33.42 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

3-ти юли 2024
Плащане за рехабилитация и лечение към център Миете Диркозем за деца с аутизъм на Ангел Захаринов Цветанов за месец юли сумата е 4400 Благодаря за събраните средства разликата ще я довнеса Payment for rehabilitation and treatment at the center Miette Dirkozem for children with autism of Angel Zakharinov Tsvetanov for the month of July the amount is 4400 Thank you for the collected funds the difference will make up
Документи Общо: 1 документа
1534.13 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.