Всички новини за кампания Дайте шанс на Дани за самостоятелно бъдеще

27-ми юни 2024
Паулина Техова е организатор за бенефициент Даниел Техов
Трансфер на средства Transfer of funds

Дарение на средства от кампания Дайте шанс на Дани за самостоятелно бъдеще към кампания Да Помогнем На Борислав. Прехвърлена сума: 0.22EUR Donation from the Give Dani a Chance for an Independent Future campaign to the Let's Help Borislav campaign. Amount transferred.

6-ти февруари 2024
Паулина Техова е организатор за бенефициент Даниел Техов
Одобрено изплащане Approved repayment

На 19.02.2024г. е насрочена операцията на Дани в Р Турция, която ще бъде извършена от проф. Д-р Атакан Айдън и за която беше организирана настоящата кампания. Сумата за операцията е 12 960 евро, а по голямата част беше събрана благодарение на вас и платформата за дарителски кампании на "pavelandreev... On 19.02.2024 Danny's surgery in Turkey is scheduled to be performed by prof. Dr. Atakan Ayden and for which this campaign was organized. The amount for the operation is 12 960 euros and the majority was collected thanks to you and the platform for donation campaigns of "pavelandreev.bg". In the upc...

21981.4 BGN Плащане по фактура
41.94 BGN Транзакционна такса