Дайте шанс на Дани за самостоятелно бъдеще Give Danny a chance for an independent future

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
384 Дарители
11260.35 EUR дарени от 13294 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Паулина Техова
Бенефициент
Даниел Техов
Крайна дата
Приключила
Налична сума
-0 EUR
Паулина Техова организира кампания за Даниел Техов
Приключила
Налична сума
-0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

6-ти февруари 2024
На 19.02.2024г. е насрочена операцията на Дани в Р Турция, която ще бъде извършена от проф. Д-р Атакан Айдън и за която беше организирана настоящата кампания. Сумата за операцията е 12 960 евро, а по голямата част беше събрана благодарение на вас и платформата за дарителски кампании на "pavelandreev.bg". На предстоящата операция ще бъде извършена транспозиция на мускули на дясната ръка на Дани, за да може някои от движенията на ръчичката да бъдат възстановени. Благодарим на всички дарители включили се в кампанията и подпомогнали On 19.02.2024 Danny's surgery in Turkey is scheduled to be performed by prof. Dr. Atakan Ayden and for which this campaign was organized. The amount for the operation is 12 960 euros and the majority was collected thanks to you and the platform for donation campaigns of "pavelandreev.bg". In the upcoming operation, a muscle transposition will be performed on Danny's right arm so that some of the arm movements can be restored. We would like to thank all the donors who participated in the campaign and supported
Документи Общо: 1 документа
21981.4 BGN Плащане по фактура
41.94 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.