Дайте шанс на Дани за самостоятелно бъдеще Give Danny a chance for an independent future

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
384 Дарители
11260.35 EUR дарени от 13294 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Паулина Техова
Бенефициент
Даниел Техов
Крайна дата
Приключила
Налична сума
-0 EUR
Паулина Техова организира кампания за Даниел Техов
Приключила
Налична сума
-0 EUR

Трансфер на средства Transfer of funds

27-ми юни 2024
Дарение на средства от кампания Дайте шанс на Дани за самостоятелно бъдеще към кампания Да Помогнем На Борислав. Прехвърлена сума: 0.22EUR Donation from the Give Dani a Chance for an Independent Future campaign to the Let's Help Borislav campaign. Amount transferred.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.