Дарители по кампания - Дайте шанс на Симо


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.35 лв. преди 5 месеца
142.5 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
196.5 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
15.26 лв. преди 5 месеца
492 лв. преди 5 месеца
18.82 лв. преди 5 месеца
94.51 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
28.98 лв. преди 5 месеца
8.91 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
48.67 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
33.9 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
28.98 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
4.13 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
58.6 лв. преди 5 месеца
16.21 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
97.13 лв. преди 5 месеца
196.35 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
24.11 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
28.28 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
2.45 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
35.94 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
48.71 лв. преди 5 месеца
492 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
9.25 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
48.71 лв. преди 5 месеца
97.95 лв. преди 5 месеца
38.9 лв. преди 5 месеца
29.03 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
97.13 лв. преди 5 месеца
225.53 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
43.76 лв. преди 5 месеца
18.82 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
97.77 лв. преди 5 месеца
97.77 лв. преди 5 месеца
97.08 лв. преди 5 месеца
4.22 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
24.12 лв. преди 5 месеца
196.5 лв. преди 5 месеца
18.89 лв. преди 5 месеца
4.41 лв. преди 5 месеца
49.72 лв. преди 5 месеца
18.6 лв. преди 5 месеца
97.62 лв. преди 5 месеца
18.82 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
48.6 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
51.7 лв. преди 5 месеца
29.03 лв. преди 5 месеца
48.67 лв. преди 5 месеца
97.77 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
19.25 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
8.95 лв. преди 5 месеца
73.21 лв. преди 5 месеца
88.15 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
47.87 лв. преди 5 месеца
4.43 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
19.22 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
29.03 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
4.4 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
43.37 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
48.19 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
194.48 лв. преди 5 месеца
196.5 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
48.71 лв. преди 5 месеца
102.92 лв. преди 5 месеца
56.5 лв. преди 5 месеца
18.92 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
Shape