Дарете живот на Мелиса Give life to Melissa

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
181 Дарители
9976.01 EUR дарени от 24542 EUR
Организатор
Милена Крачова
Бенефициент
Мелиса Кристиянова Кирилова
Крайна дата
Край след 40 дни
Налична сума
7970.03 EUR
Милена Крачова организира кампания за Мелиса Кристиянова Кирилова
Край след 40 дни
Налична сума
7970.03 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

29-ти юни 2024
Здравейте,добри хора с огромни сърца ! Изискваме плащане за поредната поръчка на добавки...а сега сме и в год на търсене на една много специална добавка S3R и Stem flo (за мозъчето и неговата функция),от Америка се поръчват само,но пък се оказа сложно,защото не ги доставят до България и сега търси човек,който може да ги купи от там и да ни ги изпрати... Всичко е толкова сложно и трудно,вече сме толкова съсипани,а за динансовата помощ ОГРОМНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА ВАС,защото без това нямаше да можем да й набавяме нищо,просто всичко е толкова скъпо,а нещата не са само 1 и 2,сега тези добавки ще трябва да й поръчаме поне по 3 опаковки,защото е много трудно снабдяването с тях,пак около 1000лв.... Hello,good people with huge hearts ! We require payment for another order of supplements...and now we are in a year of searching for a very special supplement S3R and Stem flo (for the brain and its function),from America are ordered only,but it turned out to be complicated because they do not ship them to Bulgaria and now looking for a person who can buy them from there and send them to us... Everything is so complicated and difficult, we are already so ruined, and for the financial help HUGE THANKS TO YOU, because without this we would not be able to get her anything, it's just that everything is so expensive, and things are not just 1 and 2, now these supplements will have to order at least 3 packs, because it is very difficult to supply them, again about 1000lv....
Виж още
458.37 EUR Възстановени средства за разходи
0.75 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.