Дарители по кампания - ДАРЕТЕ ЖИВОТ НА ТАНЯ!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

14.27 лв. преди 1 седмица
48.56 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
20.18 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.26 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
2000 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
47.56 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
40.45 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
194.94 лв. преди 1 месец
295 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
245.56 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
2.18 лв. преди 1 месец
8.36 лв. преди 1 месец
96.62 лв. преди 1 месец
97 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
33.5 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
28.04 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.06 лв. преди 1 месец
18.75 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
38.81 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.38 лв. преди 2 месеца
19.12 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
105.88 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.14 лв. преди 2 месеца
47.95 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
19.14 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
2.45 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
521.55 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
28.24 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
28.46 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
9.21 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
Shape