Дарители по кампания - Дари бъдеще на Стоян


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

-303.87 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
38.87 лв. преди 4 месеца
48.67 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
105.88 лв. преди 4 месеца
0 лв. преди 4 месеца
10.33 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
105.99 лв. преди 9 месеца
9.36 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
98.1 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
18.92 лв. преди 9 месеца
28.28 лв. преди 9 месеца
Shape