Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 297.89 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa


Предстоят още две тепапий на Стоян.Състоянието му е мн. добро. Благодарение на Бог и неговите дарители. За изплащане на лечението му. Edit от администратор: От изисканите за възстановяване средства са изплатени само тези, които са относими към нуждите на кампанията, съласно Общите условия на платформата.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели