Одобрено изплащане (2)


Изплатена сума към бенефициента: 17000 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Скъпи Дарители, сумата ще се използва за стартиране на лечението ми. Благодаря ви!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели