Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 12000 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

за момента са използвани 9800лв. за пред оперативни изследвания

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели