Дари чудо за Невенка Give a miracle for Nevenka

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Дари чудо за Невенка Give a miracle for Nevenka

52 Дарители
806.89 EUR дарени от 39881 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Марина Петрова
Бенефициент
Невена Петрова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
806.82 EUR
Марина Петрова организира кампания за Невена Петрова
Приключила
Налична сума
806.82 EUR
🌈 🌈 🌈 ❤ДАРИ ЧУДО ЗА НЕВЕНКА!!!❤ 🌈 🌈 🌈
 
Целият свят е пълен с чудеса, но ние дотолкова сме свикнали с тях, че ги намираме за нещо обичайно. Да ходиш, да виждаш, да чуваш са само малка част от тях.
 
Нашата Невена е сама по себе си едно чудо в нашия живот, най-чудесния дар, който сме получавали някога! Нейната поява на този свят ни донесе неописуемо щастие, но и много болка, защото се роди преждевременно и, колкото умна, бъбрива, усмихната и обичлива да е, още не може да ходи самостоятелно.
 
Вече почти 12 години се бори с детската церебрална парализа. В момента сме спрели рехабилитацията, защото преди година започна да се оплаква от силни болки в коляното и се оказа, че е получила луксация на лявата тазобедрена става и трябва да се оперира неотложно.
 
След преглед в България лекарят ни посъветва да търсим лечение в чужбина и в края на Януари посетихме детската ортопедична клиника в Ашау/Германия. От там потвърдиха необходимостта от операция, но сумата за самата операция, последващият престой в болницата и ортопедичните средства, от които ще има нужда, далеч надхвърлят възможностите на нашето семейство - 39 827,87 евро.
 
Здравната каса отказа да финансира операцията.
 
Мили хора, нашето слънчево дете има нужда от вашата помощ за да сбъдне една от мечтите си: да се научи да върви. А Невенка има много мечти 🙂 Мечтае да има куче, дори му е измислила име 🙂 Иска да стане ветеринар, защото много обича животните, иска да стане синоптик, иска да има собствено радио или да е радио водещ на музикално предаване 🙂 Мечтае да посети Япония, Канада, Египет и Сахара 🙂 И още много, но за да сбъдне поне една от тях, трябва да се научи да върви.
 
Въпреки трудностите, с които е принудена да се справя всеки ден, тя е много позитивна, изпълнена с надежда, усмивката не слиза от лицето й, дарява ни всеки ден с много любов 🙂
 
Вярваме в доброто, защото през годините сме срещали и продължаваме да срещаме много добри хора. Приятели, близки и далечни, познати и непознати са ни помагали по един или друг начин и затова вярваме, че сега също ще бъдем подкрепени в поредното предизвикателство.
 
🌈 🌈 🌈 ❤DONATE A MIRACLE FOR YOUR DAUGHTER-IN-LAW!!!❤ 🌈 🌈 🌈
The whole world is full of miracles, but we are so used to them that we find them commonplace. To walk, to see, to hear are just a few of them.
Our Nevena is in herself a miracle in our lives, the most wonderful gift we have ever received! Her coming into this world has brought us indescribable happiness, but also a lot of pain, because she was born prematurely and, as smart, chatty, smiley and loving as she is, she cannot yet walk on her own.
She has been battling cerebral palsy for almost 12 years now. We have now stopped rehabilitation because a year ago she started complaining of severe knee pain and it turned out she had a left hip luxation and needed to have emergency surgery.
After an examination in Bulgaria the doctor advised us to seek treatment abroad and at the end of January we visited the children's orthopaedic clinic in Aschau/Germany. They confirmed the need for surgery, but the amount for the surgery itself, the subsequent hospital stay and the orthopaedic resources that will be needed are far beyond our family's means - 39,827.87 euros.
The Health Insurance Fund refused to finance the operation.
Dear people, our sunny child needs your help to fulfill one of his dreams: to learn to walk. And Nevenka has many dreams 🙂 She dreams of having a dog, she even invented a name for it 🙂 She wants to become a veterinarian because she loves animals, she wants to become a forecaster, she wants to have her own radio or be a radio host of a music show 🙂 Dreams of visiting Japan, Canada, Egypt and the Sahara 🙂 And many more, but in order to make at least one of them come true, he needs to learn to walk.
Despite the difficulties she is forced to deal with every day, she is very positive, full of hope, the smile does not leave her face, she gives us every day a lot of love 🙂
We believe in the good because over the years we have met and continue to meet many good people. Friends, near and far, acquaintances and strangers have helped us in one way or another and so we believe that now we will also be supported in another challenge.
Виж още
Новини
3-ти октомври 2023
Марина Петрова организира кампания за Невена Петрова
Кампанията е приключена 03.10.23г The campaign is closed 03.10.23
Здравейте,скъпи приятели!Точно един месец мина откакто започнахме кампанията. За точно един месец, сумата необходима за операцията, Е СЪБРАНА!!! САМО... Hello, dear friends!Exactly one month has passed since we started the campaign. In exactly one month, the amount of money needed for the operation, HA...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.