Дари добро на ЦПГТС Ямбол Donate Good to the CTCC Yambol

Бежанци и мигранти 0/0

Дари добро на ЦПГТС Ямбол Donate Good to the CTCC Yambol

3 Дарители
117.24 EUR дарени от 511 EUR
Организатор
Юлия Дюлгерова
Бенефициент
Център за прием на граждани от трети страни- Ямбол
Крайна дата
Край след 39 дни
Налична сума
117.24 EUR
Юлия Дюлгерова организира кампания за Център за прием на граждани от трети страни- Ямбол
Край след 39 дни
Налична сума
117.24 EUR

В ЦПГТС има настанени 9 украински граждани. Това са хора в неравностойно положение, които не могат да подсигурят сами ежедневните си нужди.

Има мъж и жена, съответно на 86г. и на 79г. С тях е сина им на 50 г, който е инвалид. Самотна майка с дете на 8 години. Една възрастна жена на 70 години с внука си, който е ученик в 8 клас. Другите потребители са мъж в пенсионна възраст и жена, която е с голяма психическа травма след преживяното в родината и.

На всички потребители , настанени в ЦПГТС-Ямбол са предоставени добри битови условия за живот. Но за съжаление нямаме възможност да осигуряваме изхранването им.

Тези хора имат нужда от хранителни продукти/ пакетирани храни, консерви, свежи плодове и зеленчуци, подправки, чай и кафе/ и санитарни материали за ежедневието си.

There are 9 Ukrainian citizens accommodated in the CTCC. These are disadvantaged people who cannot provide for their daily needs on their own.

There are a man and a woman, 86 and 79 years old respectively. With them is their son, 50 years old, who is disabled. A single mother with a child aged 8. An elderly woman in her 70s with her grandson who is a student in grade 8. The other users are a man of retirement age and a woman who has great mental trauma after her experience in her home country.

All the users are accommodated in the YAMBOL CTC and are provided with good living conditions. But unfortunately we are not able to provide their food.

These people need food products/packaged food, canned food, fresh fruit and vegetables, spices, tea and coffee/ and sanitary materials for their daily life.

Виж още
Новини
1-ви юли 2024
Юлия Дюлгерова организира кампания за Център за прием на граждани от трети страни- Ямбол
Мама и бебе❤ Mom and baby❤
От около десет дни при нас са настанени мама Ирина и бебе Владислав, които бяха останали без подслон и средства. Искам да благодаря на хората с големи... For about ten days now we have been hosting Irina and baby Vladislav, who were left without shelter and resources. I would like to thank the people wi...
 
26-ти юни 2024
Юлия Дюлгерова организира кампания за Център за прием на граждани от трети страни- Ямбол
Благодарим за подкрепата 😍! Thank you for your support 😍!
Сърдечно благодарим на всички, които се отзоваха на нашия апел за помощ! Особена благодарност на Човека, който светкавично реагира на нужди, на молбит... Our heartfelt thanks to everyone who responded to our appeal for help! A special thanks to the Man who responded to needs, to requests for support, as...
 
19-ти юни 2024
Юлия Дюлгерова организира кампания за Център за прием на граждани от трети страни- Ямбол
В ЦПГТС получихме детски книжки! At the CPCB, we get children's books!
Преди два дни в Центъра получихме книжки за децата. За тази пратка искам да изкажа сърдечни благодарности на г-жа Иванова. Радостта в детските очи, пр... Two days ago at the Center we received books for the children. For this shipment I would like to express my heartfelt thanks to Mrs. Ivanova. The joy...
 
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.