Дари добро на ЦПГТС Ямбол Donate Good to the CTCC Yambol

Бежанци и мигранти 0/0
3 Дарители
117.24 EUR дарени от 511 EUR
Организатор
Юлия Дюлгерова
Бенефициент
Център за прием на граждани от трети страни- Ямбол
Крайна дата
Край след 36 дни
Налична сума
117.24 EUR
Юлия Дюлгерова организира кампания за Център за прием на граждани от трети страни- Ямбол
Край след 36 дни
Налична сума
117.24 EUR

Благодарим за подкрепата 😍! Thank you for your support 😍!

26-ти юни 2024

Сърдечно благодарим на всички, които се отзоваха на нашия апел за помощ! Особена благодарност на Човека, който светкавично реагира на нужди, на молбите за подкрепа, както винаги се е отзовавал и помагал на хората в нужда още от самото начало на войната. Костадине, благодарим Ви от сърце за помощ на майка Ирина с бебенцето Владислав и на всички настанени в Интеграционен Център-Ямбол! Доброто е протегната ръка, която построява мост над пропастта! Вие непрекъснато доказвате, че заедно можем да преодоляваме трудностите и да правим хора по-щастливи!

Our heartfelt thanks to everyone who responded to our appeal for help! A special thanks to the Man who responded to needs, to requests for support, as he always has, and helped people in need since the beginning of the war. Kostadine, thank you from the bottom of our hearts for helping mother Irina with baby Vladislav and all the people staying at the Integration Center-Yambol! Kindness is an outstretched hand that builds a bridge over the abyss! You constantly prove that together we can overcome difficulties and make people happier!

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.