Дари живот на Ивелина Give life to Ivelina

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Дари живот на Ивелина Give life to Ivelina

221 Дарители
6233.25 EUR дарени от 25565 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Ивелина Рашкова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
6232.7 EUR
Ивелина Иванова Рашкова организира кампания за Ивелина Рашкова
Приключила
Налична сума
6232.7 EUR

Здравейте!

Казвам  се  Мариета  Рашкова и Ви пиша с молба за помощ, понеже вече аз самата не мога да се справя. Имам сестра, която  се  казва Ивелина Рашкова и е само на 36 години. Тя е добра  дъщеря, сестра  и най-важното е, че е любяща майка на две прекрасни деца - момче на 11 години и момиченце на 4 годинки. Сестра  ми, която беше изпълнена с живот и емоции, обичаща децата си, сега не може да стане от леглото.

Преди две години започнаха симптомите, като болки в десния крак и накуцване. След това нещата започнаха да се влошават-препъваше се, падаше. Докато  стигнем до истинската диагноза, тя премина през много лекари и пусна много изследвания. Преди година и половина й поставиха диагнозата "Амиотрофична латерална склероза със спорадична форма". Оттогава ние се борим всички заедно, за да намалим прогреса на болестта. След като поставиха тази диагноза ни казаха, че тази болест  няма лечение, но може да се забави развитието на болестта. Също  така ни казаха, че нямаме нужда от други  консултации и други лекари. Но ние продължихме да се борим. Свързахме се с болница в Турция. Обаче  и там просто  потвърдиха болестта. Малко след това установиха, че Ивелина Рашкова има и лаймска болест (ухапване от кърлеж). След консултация с лекар и предписаните лекарства, ние успяхме да преборим поне тази болест.

С течение на времето тя си влоши. Не може да се обслужва самостоятелно. Човекът, който се грижи за нея от година и половина е майка ни. Тя се беше отказала окончателно, но все пак се свързахме с професор Ердал Карайоз от  Турция. След  онлайн консултация с него, той ни прати оферта за лечение.

Това ни е последният шанс, в който може да удължим живота й. Но на семейството ни е непосилна тази сума. Затова пиша с призив към Вас, за да може тя да види как израстват децата й. 

Hello!

My name is Marietta Rashkova and I am writing to you asking for help, because I can no longer cope myself. I have a sister named Ivelina Rashkova and she is only 36 years old. She is a good daughter, sister and most importantly a loving mother of two wonderful children - a boy of 11 and a girl of 4. My sister, who was full of life and emotions, loving her children, now cannot get out of bed.

Two years ago the symptoms started, such as right leg pain and limping. Then things started to get worse-she was stumbling, falling. By the time we got to the real diagnosis, she had been through many doctors and run many tests. A year and a half ago, she was diagnosed withAmyotrophic Lateral Sclerosis Sporadic. Since then, we have all been fighting together to reduce the progress of the disease. After this diagnosis we were told that there is no cure for this disease, but it can slow the progression of the disease. We were also told that we did not need any other consultations or other doctors. But we continued to fight. We contacted a hospital in Turkey. However, they just confirmed the disease there too. Shortly after that they found out that Ivelina Rashkova also had Lyme disease (tick bite). After consultation with a doctor and prescribed medication, we managed to fight off at least this disease.

As time went by, it got worse. It could not be self attended. The person who has been taking care of her for a year and a half is our mother. She had given up for good, but we still contacted Professor Erdal Karayoz from Turkey. After an online consultation with him, he sent us an offer for treatment.

This is our last chance in which we can prolong her life. But this amount is unaffordable to our family. So I am writing to appeal to you so that she can see her children grow up.

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.