Всички новини за кампания Дари живот на Марти

8-ми юли 2024
Глория Чернаева е организатор за бенефициент Мартин Мариянов Чернаев
Зов за помощ за Марти !!! Call for help for Marty !!!

Здравейте, хора с големи сърца! ❤️ Лечението на заболяването на Марти, не протече в хода, който беше предвиден първоначално и преди да пристъпим към нужната животоспасяваща трансплантация на костен мозък, беше възникнала бактериална инфекция в организма му, имаше отделно и прекарана пневмония, коят... Hello, people with big hearts! ❤️ The treatment of Marty's illness did not go as originally planned and before we could proceed with the necessary life-saving bone marrow transplant, a bacterial infection had developed in his system, and he had a separate bout of pneumonia that had complicated and...

5-ти юли 2024
Глория Чернаева е организатор за бенефициент Мартин Мариянов Чернаев
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, хора с големи сърца! ❤️ Лечението на заболяването на Марти, не протече в хода, който беше предвиден първоначално и преди да пристъпим към нужната животоспасяваща трансплантация на костен мозък, беше възникнала бактериална инфекция в организма му, имаше отделно и прекарана пневмония,... Hello, people with big hearts! ❤️ The treatment of Marty's illness did not go as originally planned and before we could proceed with the necessary life-saving bone marrow transplant, a bacterial infection had developed in his body, and he had a separate bout of pneumonia that had become complicated...

3500 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса
3-ти юни 2024
Глория Чернаева е организатор за бенефициент Мартин Мариянов Чернаев
Одобрено изплащане Approved repayment

Заплащане на лекарства за химиотерапия за продължаване на лечението. Payment for chemotherapy drugs to continue treatment.

4181.03 EUR Плащане по фактура
6.14 EUR Транзакционна такса
17-ти май 2024
Глория Чернаева е организатор за бенефициент Мартин Мариянов Чернаев
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте мили хора, на 23.04.2024г. беше започнато встъпителното лечение с високи дози химиотерапия, провеждащо се преди трансплантацията на костен мозък на Марти, за което и прилагам проформа фактура от болницата, където е той в момента. Бяха направенени изследвания за сходство на мен -... Hello dear people, On 23.04.2024 the initial treatment with high dose chemotherapy was started, taking place before Marty's bone marrow transplant, for which I am enclosing a proforma invoice from the hospital where he is currently. Similarity tests were done on me -his sister (Gloria) and...

58800 BGN Плащане по фактура
78.68 BGN Транзакционна такса