Дари живот на Марти Donate life to Marty

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1432 Дарители
48156.33 EUR дарени от 132936 EUR
Организатор
Глория Чернаева
Бенефициент
Мартин Мариянов Чернаев
Крайна дата
Край след 55 дни
Налична сума
10344.2 EUR
Глория Чернаева организира кампания за Мартин Мариянов Чернаев
Край след 55 дни
Налична сума
10344.2 EUR

Одобрено изплащане Одобрено изплащане

17-ти май 2024
Здравейте мили хора, на 23.04.2024г. беше започнато встъпителното лечение с високи дози химиотерапия, провеждащо се преди трансплантацията на костен мозък на Марти, за което и прилагам проформа фактура от болницата, където е той в момента. Бяха направенени изследвания за сходство на мен -неговата сестра (Глория) и майка ми (Петя), дали и коя от нас може да му бъде донор за трансплантацията на костен мозък. Резултатите са повече от страхотни ! Аз Глория- сестрата на Марти, ще бъда негов донор. Имаме пълно сходство. Пълни 100 % . Това беше желанието ми за моят 30 годишен юбилея. И да оказа се, че желанията се сбъдват и ще мога да допринеса и помогна на брат ми ! Чувствах го, вярвах, че ще бъда АЗ и стана ! Никога не съм искала нещо повече от това- да мога да помогна и да дам шанс за живот на най-близкият си човек ! След проведеното първоначално лечение преди трансплантацията, поради отслабената имунна система състоянието му се влоши и втора седмица той е с инфекция на белия дроб - пневмония, която лекарите овладяват с антибиотично лечение. Заради интензивната химиотерапия от 4/5 дни той се оплаква и от нарушения в зрението в двете очи, като вижда малки петънца и му е замъглено. Лимфните възли на ингвиналната област продължават на бъдат твърди и надути. Оказа се, че организма му е бил резистентен по отношението на силната химиотерапия, поради което в момента се провежда и второ таргетно лечение, с цел намаляването им и пълното им спадане, за да се пристъпи към същинската фаза по трансплантацията. Последвалите множество странични ефекти- температура, кашлица, изпотяване, алергия по кожата, диария, падане на косата, затруднено зрение, болки в гърба, болки в корема, болки в ингвиналната област и много други появяващи се всеки ден допълнително затормозяват организма му и го карат да се чувства уморен, без енергия и жизненост. Духа му обаче е силен и здрав !!! Вярва повече от всякога, че ще оздравее и ще се радва и наслаждава на живота отново !!! Той е изключително борбен, положително настроен, ведър и с чувство за хумор, придаващ на близките си усещане и чувство за спокойствие и надежда, че най-доброто за него и за цялото ни семейство предстои ! И така ще бъде! Благодарим Ви мили хора ! За помощта, протегнатата ръка, прекрасните думи, емпатия и съчувствие от Ваша страна ! Бъдете с нас в мислите и молитвите си за здраве и по-добро бъдеще за този невероятен млад човек- моят брат Марти ! Hello dear people, On 23.04.2024 the initial treatment with high dose chemotherapy was started, taking place before Marty's bone marrow transplant, for which I am enclosing a proforma invoice from the hospital where he is currently. Similarity tests were done on me -his sister (Gloria) and my mother (Petya) to see if and which of us could be his donor for the bone marrow transplant. The results are more than great ! I, Gloria- Marty's sister, will be his donor. We have a complete resemblance. Full 100% . This was my wish for my 30th anniversary. And yes it turned out that wishes come true and I will be able to contribute and help my brother ! I felt it, I believed it would be ME and it was ! I never wanted anything more than this- to be able to help and give my closest person a chance at life ! After the initial treatment prior to the transplant, due to his weakened immune system, his condition worsened and for the second week he had a lung infection - pneumonia, which the doctors managed with antibiotic treatment. Because of the intensive chemotherapy of 4/5 days, he also complains of visual disturbances in both eyes, seeing small spots and blurry. The lymph nodes of the inguinal area continue to be hard and inflated. It turned out that his body was resistant to the strong chemotherapy, so a second targeted treatment is currently underway to reduce them and bring them down completely to proceed to the actual transplant phase. The ensuing multiple side effects- fever, cough, sweating, skin allergy, diarrhea, hair fall, difficulty in vision, back pain, abdominal pain, inguinal pain and many more occurring every day further overwhelmed his body and made him feel tired, without energy and vitality. However, his spirit is strong and healthy !!! He believes more than ever that he will get well and enjoy and enjoy life again !!! He is extremely fighting, positive, cheerful and with a sense of humor, giving his loved ones a feeling and sense of peace and hope that the best for him and our whole family is ahead ! And so it will be ! Thank you dear people ! For your help, your outstretched hand, your wonderful words, your empathy and sympathy ! Be with us in your thoughts and prayers for health and a better future for this amazing young man- my brother Marty !
Документи Общо: 1 документа
58800 BGN Плащане по фактура
78.68 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.