Дарители по кампания - ❤️ Дари Живот на Митко


98.1 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 3 дни
1.47 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
97.89 лв. преди 2 седмици
4.37 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
1077.09 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
48.05 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
36.94 лв. преди 2 седмици
18.89 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
19.21 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
3.44 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
95.14 лв. преди 2 седмици
19 лв. преди 3 седмици
4.41 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
19.19 лв. преди 3 седмици
19.14 лв. преди 3 седмици
145.86 лв. преди 3 седмици
28.5 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
4.42 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
46.93 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
14.25 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
0.48 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
86.89 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
294.88 лв. преди 1 месец
1505.75 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
96.45 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
28.28 лв. преди 1 месец
1433.55 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
20.77 лв. преди 1 месец
38 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
18.95 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
196.28 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
722 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
23.76 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 2 месеца
18.97 лв. преди 2 месеца
427.5 лв. преди 2 месеца
77.55 лв. преди 2 месеца
13.72 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
600.96 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
95.14 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
12.97 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
38.5 лв. преди 2 месеца
189.76 лв. преди 2 месеца
94.94 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.06 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
984.8 лв. преди 2 месеца
19.16 лв. преди 2 месеца
984.8 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
23.76 лв. преди 2 месеца
948.58 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 2 месеца
24.14 лв. преди 2 месеца
48.59 лв. преди 2 месеца
194.29 лв. преди 2 месеца
48.59 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
24.11 лв. преди 3 месеца
48.06 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
1577 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
87.04 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.44 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
8.09 лв. преди 3 месеца
24.13 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
20850.69 лв. преди 3 месеца
17.21 лв. преди 3 месеца
14.12 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
47.56 лв. преди 3 месеца
196.28 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
492.5 лв. преди 3 месеца
46.93 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
38.91 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
8.88 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
47.23 лв. преди 3 месеца
0.49 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
193.41 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
97 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
46.93 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
6.4 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
46.93 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
28.28 лв. преди 3 месеца
18.36 лв. преди 3 месеца
48.06 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
11.3 лв. преди 3 месеца
8.88 лв. преди 3 месеца
23.69 лв. преди 3 месеца
38.31 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
1675.7 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.44 лв. преди 3 месеца
393.9 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
24.13 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
1044.66 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
92.6 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
4.19 лв. преди 3 месеца
34.46 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
58.62 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
4.07 лв. преди 3 месеца
16.58 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
194.94 лв. преди 3 месеца
37.48 лв. преди 3 месеца
34.01 лв. преди 3 месеца
10.84 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
61.62 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
56.19 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
11.32 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
35.45 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
47.98 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
4.37 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.14 лв. преди 3 месеца
53.66 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
38.83 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
291.62 лв. преди 3 месеца
19.16 лв. преди 3 месеца
97.03 лв. преди 3 месеца
4.2 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
24.13 лв. преди 3 месеца
28.64 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.59 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.03 лв. преди 3 месеца
4.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
96.87 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
47.88 лв. преди 3 месеца
28.75 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
97.03 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
27.87 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
31820.07 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
96.31 лв. преди 3 месеца
28 лв. преди 3 месеца
111.8 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
246 лв. преди 3 месеца
38.91 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
3.44 лв. преди 3 месеца
7.38 лв. преди 3 месеца
38.91 лв. преди 3 месеца
192.37 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
147.4 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
48.06 лв. преди 3 месеца
0.48 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
8.37 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
193.41 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
17.22 лв. преди 3 месеца
98.09 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
47.23 лв. преди 3 месеца
295.3 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
47.12 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
107.96 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
56.82 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
453.06 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
28.97 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
42.52 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
1.27 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
15.89 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
28.75 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
47.04 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
58.66 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
38.31 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
58.62 лв. преди 3 месеца
18.44 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
4.2 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
58 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
147.29 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
9.29 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
486.69 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
113.57 лв. преди 3 месеца
5.42 лв. преди 3 месеца
4.19 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
34.01 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.16 лв. преди 3 месеца
28.64 лв. преди 3 месеца
58.66 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
42.88 лв. преди 3 месеца
18.97 лв. преди 3 месеца
13.67 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
4.22 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
47.98 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
38.91 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
14.23 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
47.98 лв. преди 3 месеца
47.23 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
13.93 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
19.14 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
38.31 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
4.18 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.25 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
4.19 лв. преди 3 месеца
37.93 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
27.09 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
68.47 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
54.1 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
4.19 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
8.92 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
5.42 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
68.52 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
28.75 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
29.04 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
4.36 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
37.41 лв. преди 3 месеца
8.88 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
349.53 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
381.77 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.03 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
18.6 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
18.95 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
43.37 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.25 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
28.55 лв. преди 3 месеца
284.92 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
63.59 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
8.88 лв. преди 3 месеца
68.42 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
8.37 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
47.04 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
96.31 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
315.02 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
137.54 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
33.43 лв. преди 3 месеца
18.75 лв. преди 3 месеца
47.83 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
7.35 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
29.01 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
4.36 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
25.12 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
49.79 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
112.89 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
98.07 лв. преди 3 месеца
12.29 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
18.27 лв. преди 3 месеца
492.5 лв. преди 3 месеца
96.87 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
48.77 лв. преди 3 месеца
24.13 лв. преди 3 месеца
96.87 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
8.36 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
18.9 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
68.52 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.95 лв. преди 3 месеца
8.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
47.83 лв. преди 3 месеца
47.94 лв. преди 3 месеца
18.97 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
94.51 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
96.62 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
196.28 лв. преди 3 месеца
491.8 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
28.06 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
38.18 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
95.31 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
21.15 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
94.51 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
147.4 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
97 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
28.71 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
58.58 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
38.44 лв. преди 3 месеца
28.94 лв. преди 3 месеца
47.56 лв. преди 3 месеца
97.03 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
344.6 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
42.79 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
47.9 лв. преди 3 месеца
29 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
38.31 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
194.29 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
38.31 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
24.13 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
193.7 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
34.01 лв. преди 3 месеца
28.24 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
68.37 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
156981.65 лв. преди 3 месеца
28.55 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
47.32 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
68.52 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.06 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.66 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
18.94 лв. преди 3 месеца
24.13 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
147.08 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
96.6 лв. преди 3 месеца
14.28 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
17.21 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
24.13 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
196.42 лв. преди 3 месеца
32.04 лв. преди 3 месеца
390.55 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
23.72 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
15.24 лв. преди 3 месеца
11.33 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
53.65 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
196.28 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
491.45 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
53.73 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.1 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
11.33 лв. преди 3 месеца
18.27 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
265.72 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
12.29 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
33.94 лв. преди 3 месеца
68.47 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
43.21 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
38.93 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
78.38 лв. преди 3 месеца
18.97 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
47.98 лв. преди 3 месеца
142.12 лв. преди 3 месеца
46.93 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
18.97 лв. преди 3 месеца
68.52 лв. преди 3 месеца
47.56 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.19 лв. преди 3 месеца
12.03 лв. преди 3 месеца
18.6 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
47.56 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
23.16 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
957.55 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
37.72 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
3.44 лв. преди 3 месеца
47.56 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
18.22 лв. преди 3 месеца
18.44 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.41 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
29.07 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
95.68 лв. преди 3 месеца
96.62 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
145.12 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
78.38 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
38.8 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
47.95 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца