Одобрено изплащане

Здравейте, скъпи дарители! Благодарим ви за огромната подкрепа, която ни оказахте. Лечението на Митко продължава. Днес изискваме плащане за лекарство Defibrotide, което служи за предпазване на черния дроб на Митко от увреждане, тъй като всички съпътстващи лечението медикаменти се преработват именно...

Плащане по фактура: 75764.99 лв. Транзакционна такса: 156.26 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Мили хора, благодарим Ви за огромната подкрепа, която ни указвате! Тя означава много за нас! Това е частична оферта от болницата Schneider Children’s Medical Center, в която ще се събират и обработват донорските клетки. За да са достатъчно съвместими в тази оферта са включени препаратите и оборудв...

Плащане по фактура: 100872.14 лв. Транзакционна такса: 247.99 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още
❤️ Дари Живот на Митко - информация за състоянието на Митко
1-ви август 2022

информация за състоянието на Митко

Вчера му беше взета биопсия от венчето, защото на три места има гнойни оттоци. Както споменахме вече - Митко е със нулеви показатели и изолиран в стерилна стая. Липсата на какъвто и да е имунитет води до инфекции, които могат да бъдат фатални! Благодарим на всички дарители от сърце! Не спирайте да...

Виж Още