Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 75764.99 лв. Транзакционна такса: 203.95 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте, скъпи дарители! Благодарим ви за огромната подкрепа, която ни оказахте. Лечението на Митко продължава. Днес изискваме плащане за лекарство Defibrotide, което служи за предпазване на черния дроб на Митко от увреждане, тъй като всички съпътстващи лечението медикаменти се преработват именно от черния дроб. Ще продължаваме да ви информираме за всичко!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели