Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 50859.2 лв. Транзакционна такса: 70.53 лв.
Фактура:   Виж Документa


Днес изискваме плащане по проформа за лекарствата Maribavir за цитомегаловируса и Cresemba за Аспергилоза на белия дроб. Благодарим ви!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели