Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 105258.68 лв. Транзакционна такса: 125.22 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Здравейте, скъпи дарители, изискваме плащане към клиниката за още един месец престой. Благодарим ви, че не спирате да ни подкрепяте!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели