Дари живот на Нуша Give life to Nusha

Животни 0/0

Дари живот на Нуша Give life to Nusha

19 Дарители
363.4 EUR дарени от 307 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Фондация Втори Живот
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Фондация Втори живот организира кампания за Фондация Втори Живот
Приключила
Налична сума
0 EUR

Здравейте, приятели! 


Искаме да ви запознаем с историята на една невидима душа, имаща нужда спешно от помощ! 
Нуша..
Тя е младо коте, живеещо на паркинг, на което от известно време осигуряваме храна. Една вечер забелязахме, че Нуша е ленива и със затруднено дишане, което налагаше посещение на ветеринарна клиника.След първоначалния  преглед се разбра, че тя освен със затруднено дишане е и с температура, което налагаше и направа на рентгенография на гръден кош.
Резултатите показаха, че Нуша има голямо количество течност в него, което наложи направата на пункция и торакоцентеза, за облекчаване на дишането ѝ и установяване вида на течността.  Оказа се гной (пиоторакс), което предполага скъпо лечение с не напълно ясен изход.

🌺На Нуша е започнато венозно антибиотично лечение, очаква се да се направи и още една торакоцентеза след няколко дни.

 

Hello, friends!


We want to introduce you to the story of an invisible soul in urgent need of help!
Nusha..
She is a young kitten living in a parking lot, which we have been providing food for some time. One evening we noticed that Nusha was lethargic and having difficulty breathing, which necessitated a visit to the vet.After an initial examination, it was discovered that in addition to difficulty breathing, she was also running a fever, which necessitated a chest x-ray.
The results showed that Nusha had a large amount of fluid in it, which necessitated a puncture and thoracocentesis to relieve her breathing and establish the type of fluid. It turned out to be pus (pyothorax), suggesting an expensive treatment with not entirely clear outcome.

🌺Nusha has been started on intravenous antibiotic treatment and is expected to have another thoracocentesis in a few days.

Виж още
Новини
29-ти май 2024
Втори живот организира кампания за Фондация Втори Живот
Одобрено изплащане Approved repayment
Средствата отиват за лечението на коте Нуша,погасяване на задълженията в клиниките,които лекуваме животинките. The funds go to the treatment of Nusha the kitten, repayment of debts in the clinics that treat the animals.
709.56 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
13-ти януари 2024
Втори живот организира кампания за Фондация Втори Живот
Нуши е малко по-добре Nushi is a little better
Здравейте, мили хора! Нуши е герой! Въпреки всичката гной и втората торакоцентеза, тя продължава да се бори и да мърка всеки път, когато я докоснем.... Hello, dear people! Nushi is a hero! Despite all the pus and the second thoracocentesis, she continues to fight and purr every time we touch her. Nus...
 
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.