Дари надежда на Грациела Give hope to Graciela

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Дари надежда на Грациела Give hope to Graciela

863 Дарители
16816.75 EUR дарени от 61355 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Йоанна Драгнева
Бенефициент
Грациела Стефанова Ганева
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Йоанна Драгнева организира кампания за Грациела Стефанова Ганева
Приключила
Налична сума
0 EUR

Здравейте, скъпи Дарители!

Грациела Стефанова Ганева от град Попово е млада майка, която е диагностицирана с карцином на шийката на матката през Август 2022г. След получена гаранция, че всичко ще бъде наред, Грациела се подлага на редица химио и лъчетерапии и последваща операция (хистеректомия) в град Плевен през Декември 2022г. Непосредствено след нея, от българската клиника, изпращат отстраненото образувание за хистологичен анализ в Германия, който обаче показва наличието на разсейки и новообразувания.

Следва изпращането й на 5Д скенер на 14.02.2023г., след който вече нищо не е същото и младата жена чува страшната истина: разсейки има. Грациела решава да потърси второ мнение за състоянието си в Турция, където открива лъч надежда. Лекарите там смятат, че операцията й в България е била прибързана и е трябвало да се изчака известен период след провеждането на химио и лъчетерапиите, за да се види дали ще се появят новообразувания. Въпреки това обаче, лекарите в Истанбул, дават надежда да живее. Чувайки тези думи, Грациела решава, че спасението й, е в клиника Acibadem, където е получена оферта на стойност близо 70 000лв. Това са първоначално нужните средства, които може би ще нарастват в процеса на лечение.

Това са средства, които са финансово непосилни за нея и нейното семейство. Именно поради тази причина, ние нейните приятели, се активизирахме и започнахме редица благотворителни базари, кампании и поставяне на дарителски кутии в нейния роден град и в град Търговище, където тя живее.

Имаме обаче нужда от вас, хора, с големи и добри сърца, които да помогнат на нашето усмихнато момиче да се пребори! Да запази желанието си за живот, да не се отказва, да усети колко много хора я подкрепят. Грациела е човек, който никога не е отказал помощ на никого, тя е човек, който заслужава нашата помощ и подкрепа.

Затова, моля ви, дарете, за да можем заедно да спасим един човешки живот! За да може тя да отгледа сина си, за да може едно момче да расте до своята майка! 

Hello, dear Donors!

Graciela Stefanova Ganeva from the town of Popovo is a young mother who was diagnosed with cervical cancer in August 2022. After being assured that everything would be fine, Graciela underwent a number of chemo and radiation treatments and a subsequent surgery (hysterectomy) in the town of Pleven in December 2022. Immediately afterwards, the Bulgarian clinic sent the removed mass for histological analysis in Germany, which, however, showed the presence of dissections and neoplasms.

Next, she was sent for a 5D scan on 14.02.2023, after which nothing was the same and the young woman heard the terrible truth: there are dissections. Graciela decides to seek a second opinion about her condition in Turkey, where she finds a ray of hope. The doctors there believe that her surgery in Bulgaria was premature and she should have waited a period after the chemo and radiotherapy to see if any new growths would appear. However, the doctors in Istanbul are giving her hope to live. Hearing these words, Graciela decided that her salvation, was at the Acibadem clinic, where an offer was received worth nearly 70,000lv. These are the initial funds needed, which will probably grow in the course of treatment.

These are funds that are financially prohibitive for her and her family. It is for this reason that we, her friends, have stepped up and started a number of charity bazaars, campaigns and donation boxes in her hometown and in the city of Targovishte where she lives.

However, we need you, people with big and kind hearts, to help our smiling girl fight back! To keep her desire for life, not to give up, to feel how many people support her. Graciela is someone who has never refused help from anyone, she is someone who deserves our help and support.

So please donate so that together we can save a life! So she can raise her son, so a boy can grow up next to his mother!

Виж още
Новини
28-ми юни 2024
Йоанна Драгнева организира кампания за Грациела Стефанова Ганева
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства към Фонда за лечение на деца в чужбина. Прехвърлена сума: 1679.51EUR Donation to the Fund for the Treatment of Children Abroad. Amount transferred: 1679.51EUR
 
22-ри август 2023
Йоанна Драгнева организира кампания за Грациела Стефанова Ганева
Грациела иска да живее! 22.08.23г Graciela wants to live! 22.08.23g
Здравейте, скъпи дарители! Всички от вас, които следят новините за Грациела, знаят, че тя беше диагностицирана с рак на шийката на матката и се налож... Hello, dear donors! All of you who have been following the news about Graciela know that she was diagnosed with cervical cancer and has had to endure...
 
3-ти юли 2023
Йоанна Драгнева организира кампания за Грациела Стефанова Ганева
Одобрено изплащане Approved repayment
Скъпи дарители, след извършването на шест поредни и тежки химиотерапии, сега Грациела трябва да преодолее и последващите 18 имунотерапии (вливане на т... Dear donors, after six consecutive and severe chemotherapies, Graciela now has to overcome the subsequent 18 immunotherapies (infusion of so-called "s...
14053.2 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.