Дари надежда на Грациела Give hope to Graciela

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
863 Дарители
16816.75 EUR дарени от 61355 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Йоанна Драгнева
Бенефициент
Грациела Стефанова Ганева
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Йоанна Драгнева организира кампания за Грациела Стефанова Ганева
Приключила
Налична сума
0 EUR

Грациела иска да живее! 22.08.23г Graciela wants to live! 22.08.23g

22-ри август 2023

Здравейте, скъпи дарители!

Всички от вас, които следят новините за Грациела, знаят, че тя беше диагностицирана с рак на шийката на матката и се наложи да преживее не една и две трудности. Тя обаче е страхотен боец и за минута не се отказа да се бори. След като преживя шест поредни и тежки химиотерапии в Турция, в началото на месец Юли, тя се яви на нов 5Д-скенер, който да ни покаже до къде сме стигнали и дали вървим в правилната посока.

 

И ДА, на 04.07.2023г. след дълго чакане, най-после получихме добрите новини: ГРАЦИЕЛА НЯМА АКТИВНИ РАКОВИ КЛЕТКИ НИКЪДЕ ИЗ ТЯЛОТО, СТО ПРОЦЕНТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО, което проведоха турските специалисти.

 

В предишен мой пост, вече бях пояснила, че това обаче категорично не значи край на лечението, от което се нуждае Грациела. Както и тогава написах, лекарите бяха единодушни, че ако тя не премине през курс от последващи 18 имунотерапии на вливане на т.нар. "умни хапчета", има риск да се окаже, че общите ни усилия до тук са били напразни.

 

Ето защо, Грациела започна тези имунотерапии, без да знае дали ще може да ги довърши докрай, поради високата им стойност. Припомням, че цената на една такава терапия е близо 10 000лв, което в нейния случай значи крайна сума от 180 000лв. До момента тя е преминала през три от тях. Грациела има дарени средства за имунотерапии до месец Ноември, затова за пореден път ще се обърна с апел към всички Вас, които помогнахте да стигнем до тук: МОЛЯ ВИ, НЕ ОСТАВЯЙТЕ ГРАЦИЕЛА БЕЗ ПОМОЩ, ПРЕДИ ДА Е ДОСТИГНАЛА КРАЯ НА СВОЕТО ЛЕЧЕНИЕ! Благодарим ви!

Hello, dear donors!

All of you who have been following the news about Graciela know that she was diagnosed with cervical cancer and has had to endure more than one and two hardships. However, she is a great fighter and didn't give up fighting for a minute. After going through six consecutive and difficult chemotherapy treatments in Turkey, she had a new 5D scan at the beginning of July to show us how far we have come and if we are going in the right direction.

And YES, on 04.07.2023, after a long wait, we finally got the good news: GRACIELA HAS NO ACTIVE CANCER CELLS ANYWHERE ON HER BODY, ONE HUNDRED PERCENT EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT THE TURKISH SPECIALISTS HAVE CONDUCTED.

In a previous post of mine, I had already clarified that this, however, definitely does not mean the end of the treatment that Graciela needs. As I wrote then, the doctors were unanimous that if she did not go through a course of 18 subsequent immunotherapy infusions of so-called "smart pills", there was a risk that our combined efforts up to this point would prove to have been in vain.

Therefore, Graciela started these immunotherapies not knowing whether she would be able to finish them, due to their high cost. I would like to remind you that the cost of one such therapy is almost 10 000 BGN, which in her case means a final amount of 180 000 BGN. So far she has gone through three of them. Graciela has donated funds for immunotherapies until November, so I will once again appeal to all of you who have helped to get here: PLEASE DO NOT LEAVE GRACIELA WITHOUT HELP BEFORE SHE REACHES THE END OF HER TREATMENT! Thank you!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.