Дари надежда на Грациела Give hope to Graciela

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
863 Дарители
16816.75 EUR дарени от 61355 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Йоанна Драгнева
Бенефициент
Грациела Стефанова Ганева
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Йоанна Драгнева организира кампания за Грациела Стефанова Ганева
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

3-ти юли 2023
Скъпи дарители, след извършването на шест поредни и тежки химиотерапии, сега Грациела трябва да преодолее и последващите 18 имунотерапии (вливане на т.нар. "умни хапчета") на стойност 180 000лв. (всяка по 10 000лв.) За огромно наше съжаление, нейната кампания е в застой от известно време и средства почти не постъпват. Затова се обръщаме към Вас с огромна молба: Молим Ви, помогнете ни да спасим нашата скъпа майка и приятелка! След направения ЯМР през изминалата седмица, най-после чухме добри новини: в разсейките в областта на корема няма активни ракови клетки. Предстои нов 5Д-скенер на 03.07. Лекарите казват, че не бива да спираме лечението точно сега, но това са последните финансови средства, с които тя разполага. Молим Ви, помогнете на Грациела да живее! Благодарим Ви! Dear donors, after six consecutive and severe chemotherapies, Graciela now has to overcome the subsequent 18 immunotherapies (infusion of so-called "smart pills") at a cost of 180 000 BGN (10 000 BGN each). So we are turning to you with a huge request. After an MRI last week, we finally heard good news: there are no active cancer cells in the abdominal masses. A new 5D-scanner is scheduled for 03.07. The doctors say we shouldn't stop treatment right now, but these are the last financial resources she has. Please help Graciela live! Thank you!
Документи Общо: 1 документа
14053.2 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.