Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 7000 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Здравейте,мили дарители,които протегнахте ръка.Изискваме плащане,която сума ще бъде преведена по дарителската сметка на Рикардо,с тази сума събрахме нужната за операцията сума.Датата за операцията е на 27.01.2024г. Благодарим ви от сърце!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели