Дари надежда на Рикардо Give hope to Ricardo

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
361 Дарители
5027.39 EUR дарени от 22882 EUR
Бенефициент
Рикардо Николаев Колев
Крайна дата
Край след 159 дни
Налична сума
34.66 EUR
Галя Петрова Бояджиева организира кампания за Рикардо Николаев Колев
Край след 159 дни
Налична сума
34.66 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

17-ти юни 2024
Здравейте,мили дарите!Нужната сума,която теглим от кампанията са за шини за ръцете на Рикардо.Надяваме се,че има още хора,кото ще продължат да подкрепят Рикардо,за да продължи лечението му.Благодаря ви🙏❤️🙏 Hello,dear donors!The amount we need from the campaign is for splints for Ricardo's hands.We hope that there are more people who will continue to support Ricardo to continue his treatment.Thank you🙏❤️🙏
235.23 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.