Дари надежда на Рикардо Give hope to Ricardo

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
361 Дарители
5027.39 EUR дарени от 22882 EUR
Бенефициент
Рикардо Николаев Колев
Крайна дата
Край след 155 дни
Налична сума
34.66 EUR
Галя Петрова Бояджиева организира кампания за Рикардо Николаев Колев
Край след 155 дни
Налична сума
34.66 EUR

Рикардо има нужда от нас 04.12.23г Ricardo needs us 04.12.23g

4-ти декември 2023

Здравейте,Хора с големи сърца.

Офертата след операцията на Рикардо е 18 840 евро.В тази оферта е включено всичко,което е нужно на Рикардо,да продължи лечението си в болницата.Знаем,че има хора с големи сърца.Нека всеки,който може да протегни ръце,към това прекрасно дете,като направи дарение.

Офертата за операция е 15 600 евро.

Оферта за след операцията е 18 840 евро.

Общо:34 440 евро,в лева е 67 158лв

Блатодарим ви!!!

Hello,People with big hearts.

The offer after Ricardo's surgery is 18 840 euros.This offer includes everything that Ricardo needs to continue his treatment in the hospital.We know that there are people with big hearts.Let everyone who can extend their hands to this wonderful child by making a donation.

The offer for the operation is 15 600 euros.

The offer for after the operation is 18 840 euros.

In total:34 440 euro,in BGN is 67 158lv

Thank you!!!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.