ДАРЍ ЗА ДАРИ DONATE TO DARE

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
340 Дарители
20000.46 EUR дарени от 20000 EUR
Бенефициент
Дарина Димитрова Димитрова
Крайна дата
Край след 43 дни
Налична сума
10182.76 EUR
Гергана Димитрова Димитрова организира кампания за Дарина Димитрова Димитрова
Край след 43 дни
Налична сума
10182.76 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

15-ти юли 2023
Здравейте приятели. От сърце благодарим на всички вас за всяко едно дарение, мила дума, молитва и кураж, които изпращате на Дари! Нашето борбено сестриче започна терапията преди три месеца и вече има пет успешни вливания. За момента Дари ги понася отлично и се чувства добре. Кръвните й показатели са чудесни, започна да излиза на разходка, и дори да ходи на тренировъчна пътека вкъщи! За пореден път доказа на всички нас колко много сила има в себе си това момиче! :) В понеделник (10.07.23) направихме ЯМР изследване, за да се установи как се повлияват туморната формация и оттокът. Новините са добри, вижда се подобрение и смаляване и на двата размера! Решението на онкологичния комитет е да се продължат вливанията. Междувременно, след множество разговори и размяна на документи, успяхме да уточним плащанията с болницата. МБАЛ \"Света София\" се съгласи да издава подходящи документи за банката. Така постигнахме консенсус, който да устройва Банка \"ДСК\" и да позволява периодични преводи към болницата, но само от дарителската сметка на Дари. До момента сме покрили петте плащания със собствени средства и средства от дарителската сметка. Днес молим за пренасочване на събраните средства по кампанията към дарителската сметка на Дарина Димитрова Димитрова (по данни спрямо прикачения договор), за да можем да продължим да плащаме останалите вливания. Още веднъж, благодарим ви от все сърце. На всички вас и на екипа на Павел Андреев, преди всичко много здраве, много радост и поводи за усмивки! ❤️ БЛАГОДАРИМ! ❤️ Hello friends. From the bottom of our hearts, thank you all for every donation, kind word, prayer and courage you send to Dari! Our struggling sister started therapy three months ago and has already had five successful infusions. So far, Dari is tolerating them well and feeling fine. Her blood counts are great, she has started going for walks, and even walking on the treadmill at home! Once again she has proven to all of us how much strength this girl has in her! :) On Monday (10.07.23) we did an MRI scan to see how the tumor formation and the drainage were affecting her. The news is good, we can see improvement and shrinkage of both sizes! The decision of the oncology committee is to continue the infusions. In the meantime, after many conversations and exchanges of documents, we were able to clarify payments with the hospital. St Sophia's Hospital has agreed to issue the appropriate documents for the bank. So we reached a consensus that would suit DSK Bank and allow periodic transfers to the hospital, but only from Dari's donation account. So far we have covered the five payments with our own funds and funds from the donation account. Today, we are asking for the funds raised by the campaign to be redirected to Darina Dimitrova Dimitrova's donation account (as per the attached contract) so that we can continue to pay the remaining infusions. Once again, thank you from the bottom of our hearts. To all of you and to Pavel Andreev's team, first of all, good health, much joy and occasions for smiles! ❤️ THANK YOU! ❤️
19200.55 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.