Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 2425 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Платена сума за престой, за превоз отиване и връщане за химиотерапия и лекарства за след нея. В момента Стефан е стабилен, химиотерапията има ефект и следва пет скенер на 13 февруари.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели