Дарители по кампания - Детство за Матеяс


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

14.26 лв. преди 1 седмица
105.88 лв. преди 1 седмица
101.71 лв. преди 1 седмица
492 лв. преди 2 седмици
24.07 лв. преди 2 седмици
48.25 лв. преди 3 седмици
33.62 лв. преди 3 седмици
13.67 лв. преди 4 седмици
95 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
46.75 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
31.98 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
14.25 лв. преди 1 месец
28.55 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 2 месеца
105.88 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
23.14 лв. преди 6 месеца
171 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
344.25 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
29 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
28.24 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
3.43 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
13.93 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
29 лв. преди 6 месеца
27.87 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
18.92 лв. преди 6 месеца
18.89 лв. преди 6 месеца
48.55 лв. преди 6 месеца
28.66 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
7.36 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
18.89 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
19.14 лв. преди 6 месеца
21.14 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
9.06 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
27.87 лв. преди 6 месеца
19.17 лв. преди 6 месеца
48.56 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
38.2 лв. преди 6 месеца
2.45 лв. преди 6 месеца
14.27 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
196.5 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
29.03 лв. преди 6 месеца
71.2 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
48.52 лв. преди 6 месеца
14.26 лв. преди 6 месеца
33.97 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
1.27 лв. преди 6 месеца
48.21 лв. преди 6 месеца
9.08 лв. преди 6 месеца
10.05 лв. преди 6 месеца
38.44 лв. преди 6 месеца
58.01 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
10.33 лв. преди 6 месеца
29 лв. преди 6 месеца
96.8 лв. преди 6 месеца
32 лв. преди 6 месеца
68.4 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
18.89 лв. преди 6 месеца
58.55 лв. преди 6 месеца
9.08 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
14.24 лв. преди 6 месеца
18.82 лв. преди 6 месеца
19.11 лв. преди 6 месеца
9.07 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
24.11 лв. преди 6 месеца
18.89 лв. преди 6 месеца
23.84 лв. преди 6 месеца
83.22 лв. преди 6 месеца
28.63 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
38.87 лв. преди 6 месеца
8.36 лв. преди 6 месеца
Shape