Всички новини за кампания Детство за Матеяс

22-ри юни 2024
Анета Димитрова е организатор за бенефициент Матеяс Златев Златев
Борбата на Матеяс The struggle of Mateias

Здравейте скъпи дарители! Матеяс продължава с своята борба. Без вашата помощ нямаме шанс за едно по добро бъдеще. Той мечтае за щастливо и нормално детство. 11 години се борим с диагнозата ДЦП до момента вече е претърпял 24 операции на своите крачета. В момента работим активно за неговото възстанов... Hello dear donors! Mateias continues with his fight. Without your help we have no chance for a better future. He dreams of a happy and normal childhood. We have been fighting the diagnosis of cerebral palsy for 11 years so far he has already undergone 24 surgeries on his legs. Currently we are activ...

22-ри април 2024
Анета Димитрова е организатор за бенефициент Матеяс Златев Златев
След прегледа After the review

Здравейте скъпи дарители на Матеяс! На 08.04.2024 бяхме на контролен преглед в Виена болница Шпайзинг при д-р Кребс. Минаха 6 месеца от операциите който Матеяс претърпя на свойте крачета веднъж 10 операции. Матеяс се възстановява по добре от очакваното. Лекаря му направи 4 бр рентгенови снимки и ни... Hello dear donors of Mateias! On 08.04.2024 we had a check-up in Vienna Hospital Speising with Dr. Krebs. It's been 6 months since Mateias had 10 operations on his legs. Mateias is recovering better than expected. The doctor took 4 x-rays and told us that the treatment is going better than expected...

9-ти април 2024
Анета Димитрова е организатор за бенефициент Матеяс Златев Златев
Одобрено изплащане Payment approved

Здравейте парите ни трябват за контролен преглед и изледвания. Hi we need the money for a check-up and tests.

889.31 BGN Плащане по фактура
1.19 BGN Транзакционна такса
27-ми февруари 2024
Анета Димитрова е организатор за бенефициент Матеяс Златев Златев
Възстановяване след операциите! Recovering after surgeries!

Здравейте скъпи дарители! Днес заставаме отново пред вас и ви молим за вашата помощ. Матеяс все още се възстановява от претърпените операции в Австрия болница Шпайзинг на 12.09.2023 ходи на Рехабилитация, Логопед, Психолог ходи и на училище в определени дни. Матеяс трябва отново да замине за Австр... Hello dear donors! Today we stand before you again and ask for your help. Matheas is still recovering from the surgeries he had in Austria hospital Spiesing on 12.09.2023 he goes to Rehabilitation, Speech Therapist, Psychologist he goes to school on certain days. Mateias has to go to Austria again...

14-ти декември 2023
Анета Димитрова е организатор за бенефициент Матеяс Златев Златев
Имаме нужда от вашата помощ. 15.12.23г We need your help. 15.12.23г

Здравейте скъпи дарители! В навечерието на едни от най-светлите празници, ние отново заставаме пред вас и молим за вашата помощ. След претърпените операции в Австрия през месец Септември 2023. Матеяс има нужда от вашата помощ. За да продължи своята битка с диагнозата ДЦП. Матеяс има нужда от здрав... Hello dear donors! On the eve of one of the holiest holidays, we stand before you again and ask for your help. After undergoing surgery in Austria in September 2023. Mateias needs your help. To continue his battle with his diagnosis of cerebral palsy. Mateias needs a healthy and quality rehabilita...

4-ти ноември 2023
Анета Димитрова е организатор за бенефициент Матеяс Златев Златев
Матеяс не получи шанс да замине за Турция за рехабилитация. Mateas didn't get a chance to go to Turkey for rehabilitation.

Здравейте скъпи дарители! За жалост искаме да ви информираме че състоянието на нашия герой не е добро. На 25.10.2023 бяхме в Австрия болница Шпайзинг за сваляне на гипсовете от крачетата и сложих ме шините. За жалост Матеяс не може да се изправя,не може да се задържи 1 минута на краката си той се с... Hello dear donors! We are sorry to inform you that the condition of our hero is not good. On 25.10.2023 we were in Austria hospital Spiesing to remove the casts from the legs and put me the splints. Unfortunately Mateias can not stand up,he can not hold himself for 1 minute on his feet he slumps to...

16-ти октомври 2023
Анета Димитрова е организатор за бенефициент Матеяс Златев Златев
Спешно Матеяс има нужда от вашата подкрепа 16.10.23г Urgently Mateias needs your support 16.10.23d

Аз съм майката на Матеяс Златев Златев. На 11.10.2023 бяхме на преглед в Австрия болница Шпайзинг при д-р Кребс.Смъкнаха гипсовете от крачетата всичко върви по план с лечението до момента. Взеха мерки и за шините. И отново го гипсираха за още две седмици. На 25.10.2023 ще смъкнат вече гипсовете и ще... I am the mother of Mateyas Zlatev Zlatev. On 11.10.2023 we had a check-up in Austria hospital Speising with Dr. Krebs. They also made arrangements for the splints. And they casted him again for another two weeks. On 10/25/2023 they will take off the casts and put the splints on him. The doctor said...

12-ти октомври 2023
Анета Димитрова е организатор за бенефициент Матеяс Златев Златев
Детство за Матеяс Childhood for Mateyas

Здравейте Скъпи Дарители! Нашия герой днес беше на контролен преглед в Австрия болница Шпайзинг при д-р Кребс. Прегледа мина много добре.Подмениха и гипсовете, взеха мерки и за шините. Лечението до момента върви много добре както е по план. Скъпи дарители след като смъкнем гипсовете на 25.10.2023 ще... Hello Dear Donors! Today our hero had a check-up in Austria at the Spiesing Hospital with Dr. Krebs. They replaced the casts and took care of the splints. The treatment so far is going very well as planned. Dear donors after we take off the casts on 25.10.2023 we will have to start a very hard and s...

23-ти септември 2023
Анета Димитрова е организатор за бенефициент Матеяс Златев Златев
Имаме отново нужда от вашата помощ. 23.09.23г We need your help again. 23.09.23

Здравейте Скъпи Дарители! Вече Матеяс си е у дома и се възстановява от операциите. След смъкването на гипсовете Матеяс ще има нужда от усилена рехабилитация, за да има смисъл от всички тези операции, който е претърпял сега в Австрия. Записахме го в център Рибем Турция имаме и фактура за 2 месеца сум... Hello Dear Donors! Mateyas is now home and recovering from his surgeries. After the casts come off, Mateyas will need intensive rehabilitation to make sense of all those surgeries he has undergone now in Austria. We enrolled him in the Ribem Turkey centre and we have an invoice for 2 months the amou...

20-ти септември 2023
Анета Димитрова е организатор за бенефициент Матеяс Златев Златев
Успешно Матеяс премина операциите 20.09.23г Mateias successfully passed the operations 20.09.23g

Здравейте скъпи приятели на Матеяс познати и непознати! ❤️Операцията на ходилата на нашето смело момче беше на 12.09.2023, в болница Шпайзинг, гр Виена.  Матеяс претърпя 10 операции на веднъж който продължиха малко над 4 часа.Слава на Бог мина успешно 🙏🙏🙏Д-р Кребс каза, че операциите са минали успеш... Hello dear friends of Mathews known and unknown! ❤️Операцията on the feet of our brave boy was on 12.09.2023, in hospital Spaising, Vienna.Mateias underwent 10 surgeries in once which lasted a little over 4 hours.Thank God it was successful 🙏🙏🙏Dr Krebs said the surgeries were successful .Mateias als...

1-ви юни 2023
Анета Димитрова е организатор за бенефициент Матеяс Златев Златев
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте благодарение на всички дарители заедно с събраната сума към фондация Павел Андреев от 3844.43лв успях ме да съберем нужната сума за операциите на Матеяс. След като парите от тук се прехвърлят към дарителската сметка на Матеяс ще се направи и превода към болница Шпайзинг. Желаем кампания... Hello thanks to all donors together with the amount collected to the Pavel Andreev Foundation of 3844.43lv I managed to raise the necessary amount for the operations of Mateyas. Once the money from here is transferred to Mateyas' donation account the transfer will be made to Spaising Hospital. We w...

3843.23 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса