Детство за Матеяс Childhood for Mateyas

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
147 Дарители
2851.11 EUR дарени от 8049 EUR
Организатор
Анета Димитрова
Бенефициент
Матеяс Златев Златев
Крайна дата
Край след 527 дни
Налична сума
264.4 EUR
Анета Димитрова организира кампания за Матеяс Златев Златев
Край след 527 дни
Налична сума
264.4 EUR

Имаме нужда от вашата помощ. 15.12.23г We need your help. 15.12.23г

14-ти декември 2023

Здравейте скъпи дарители!

В навечерието на едни от най-светлите празници, ние отново заставаме пред вас и молим за вашата помощ. След претърпените операции в Австрия през месец Септември 2023. Матеяс има нужда от вашата помощ. За да продължи своята битка с диагнозата ДЦП.

Матеяс има нужда от здрава и качествена рехабилитация. Имаме доста голям напредък на крачка сме от мечтаната цел. А тя е самостоятелно ходене, детство извън четирите стени, да може да ходи и да тича като всички деца. Молим всички дарители съпричастни с нашата кауза отворете сърцата си и помогнете. Всяко споделяне, всеки дарен 1 лев ни дава надежда че заедно може да се справим. Можете да помогнете като споделяте поста за да стигне до повече хора. Или като направите дарение. Благодарим ви!

Hello dear donors!

On the eve of one of the holiest holidays, we stand before you again and ask for your help. After undergoing surgery in Austria in September 2023. Mateias needs your help. To continue his battle with his diagnosis of cerebral palsy.

Mateias needs a healthy and quality rehabilitation. We are one step away from our dream goal. And that is walking independently, a childhood outside the four walls, being able to walk and run like all children. Please all donors sympathetic to our cause open your hearts and help. Every sharing, every 1 lev donated gives us hope that together we can do it. You can help by sharing the post to reach more people. Or by making a donation. Thank you!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.