Детство за Матеяс Childhood for Mateyas

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
147 Дарители
2851.11 EUR дарени от 8049 EUR
Организатор
Анета Димитрова
Бенефициент
Матеяс Златев Златев
Крайна дата
Край след 528 дни
Налична сума
430.15 EUR
Анета Димитрова организира кампания за Матеяс Златев Златев
Край след 528 дни
Налична сума
430.15 EUR

Матеяс не получи шанс да замине за Турция за рехабилитация. Mateas didn't get a chance to go to Turkey for rehabilitation.

4-ти ноември 2023

Здравейте скъпи дарители!

За жалост искаме да ви информираме че състоянието на нашия герой не е добро. На 25.10.2023 бяхме в Австрия болница Шпайзинг за сваляне на гипсовете от крачетата и сложих ме шините. За жалост Матеяс не може да се изправя,не може да се задържи 1 минута на краката си той се свлича на земята нужна му е рехабилитация за да се възстанови. Матеяс няма нужните средства за да замине на 06.11 за Турция център Рибем той не получи този шанс. За това реших ме да заминем за Варна на рехабилитаци там ще сме от 06.11 до 17.11.2023 Моля ви хора с добри сърца помогнете ни да съберем сумата от 3000 евро която е нужна за 2 седмичния курс на рехабилитацията в Турция трябва да сме там началото на декември без вас сме загубени.

Hello dear donors!

We are sorry to inform you that the condition of our hero is not good. On 25.10.2023 we were in Austria hospital Spiesing to remove the casts from the legs and put me the splints. Unfortunately Mateias can not stand up,he can not hold himself for 1 minute on his feet he slumps to the ground he needs rehabilitation to recover. Mateyas does not have the necessary funds to go to Turkey center Ribem on 06.11 he did not get that chance. That is why I have decided to go to Varna for rehabilitation we will be there from 06.11 to 17.11.2023 Please people with good hearts help us to raise the amount of 3000 euros that is needed for the 2 week course of rehabilitation in Turkey we have to be there early December without you we are lost.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.