Детство за Матеяс Childhood for Mateyas

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
147 Дарители
2851.11 EUR дарени от 8049 EUR
Организатор
Анета Димитрова
Бенефициент
Матеяс Златев Златев
Крайна дата
Край след 528 дни
Налична сума
430.15 EUR
Анета Димитрова организира кампания за Матеяс Златев Златев
Край след 528 дни
Налична сума
430.15 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

1-ви юни 2023
Здравейте благодарение на всички дарители заедно с събраната сума към фондация Павел Андреев от 3844.43лв успях ме да съберем нужната сума за операциите на Матеяс. След като парите от тук се прехвърлят към дарителската сметка на Матеяс ще се направи и превода към болница Шпайзинг. Желаем кампанията да се затвори след трансфера. Благодаря ви за помоща. Hello thanks to all donors together with the amount collected to the Pavel Andreev Foundation of 3844.43lv I managed to raise the necessary amount for the operations of Mateyas. Once the money from here is transferred to Mateyas' donation account the transfer will be made to Spaising Hospital. We wish to close the campaign after the transfer. Thank you for your help.
3843.23 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.