Детство без глад за Атанас, Калина и Дарина Childhood without hunger for Atanas, Kalina and Darina

Семейство 0/0

Детство без глад за Атанас, Калина и Дарина Childhood without hunger for Atanas, Kalina and Darina

10 Дарители
94.83 EUR дарени от 2000 EUR
Организатор
Таня Иванова
Бенефициент
Живка Крапчанска
Крайна дата
Край след 45 дни
Налична сума
94.83 EUR
Таня Иванова организира кампания за Живка Крапчанска
Край след 45 дни
Налична сума
94.83 EUR

Семейството на покойния троянски поет Ивайло Иванов изнемогва от липса на средства за препитание. Двете му деца Атанас и Калина са болни от Grand mal епилепсия и се нуждаят от специални грижи. Апелът за  помощ отправи тяхната майка – Живка Крапчанска.

Състоянието на Атанас и Калина трудно се повлиява от медикаменти.
Атанас проявява много силна агресия спрямо сестра си Калина и ще бъде настанен в специализиран център от семеен тип.  Живка, която до момента е негов личен асистент, остава без никакъв доход.

"Наско удари сестричката си в окото и тя е много стресирана. Живеем в много малък стар апартамент в Перник. Ще отнеме известно време, докато си намеря работа и започна да получавам заплата. Не знам с какво ще плащам сметките за ток и храна до тогава... Калина също е с Grand mal епилепсия, нуждае се от постоянни грижи и хубава храна. Голямата ми дъщеря Дарина е ученичка и не знам с какви средства ще я изпратя на училище есента..." – разказва многодетната майка Живка.

Живка моли за помощ хората с добри сърца, 
докато си намери подходяща работа и извади ТЕЛК на Калина. След настаняването на Наско, жената остава с грижата за двете си дъщери Дарина и Калина. От 10 години е самотна майка.

 
Всяка помощ е добре дошла - средствата ще отидат за храна на четиричленното семейство и плащане на режийните разходи. Да осигурим детство без глад за Атанас, Калина и Дарина!

The family of the late Troyan poet Ivaylo Ivanov is impoverished for lack of means of subsistence. His two children, Atanas and Kalina, have grand mal epilepsy and need special care. The appeal for help was made by their mother - Zhivka Krapchanska.

Atanas and Kalina's condition is hardly affected by medication.
Atanas shows very strong aggression towards his sister Kalina and will be placed in a specialized family-type center. Zhivka, who has been his personal assistant, remains without any income.

"Nasko hit his sister in the eye and she is very stressed. We live in a very small old apartment in Pernik. It will take some time until I find a job and start getting paid. I don't know how I will pay the electricity and food bills until then... Kalina also has grand mal epilepsy, needs constant care and good food. My eldest daughter Darina is a schoolgirl and I don't know with what means I will send her to school in the autumn..." says the mother of many children Zhivka.

Zhivka asks for help from people with good hearts,
until she finds a suitable job and gets Kalina's TELK. After Nasko's placement, the woman was left with the care of her two daughters Darina and Kalina. She has been a single mother for 10 years.


Any help is welcome - the funds will go towards feeding the family of four and paying for overheads. Let's provide a hunger-free childhood for Atanas, Kalina and Darina!

Виж още

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.