95.53 лв. дарени от 4100 лв.

Подкрепете ме, за да защитя докторската си дисертация

Здравейте!

Писането е моят начин на себеизразяване. Плод на тази страст е докторската дисертация на тема „Писателят във време на промени. Отношението към сакралното (по творчеството на Георги Господинов)“.

Дисертацията получи положителни  рецензии. В момента съм в процес на подготовка за 3 изпита и защитата на доктората. 

От самото начало на пребиваването ми в Полша популяризирам българския език и култура. Водила съм редица курсове свързани с българската литература и култура в най-престижните полски университети, като някои тях са: „Съвременна култура и изкуство на Балканите“ (Варшавски университет - 2022, 2011-2012, Университет „Кардинал Стефан Вишински“ - 2012-2017, Отворен униерситет на Варшавския университет – 2013-2014. Преподавала съм български език в различни културни и образователни институции в Полша: в Университета „Мария Склодовска-Кюри“ – 2009-2011, във Варшавския университет – 2007 г., в Българския културен институт (2003-2008), в Българското училище във Варшава „Дора Габе“ (2002-2009).

Популяризирам творчеството на признатия в България и по света писател Георги Господинов и българската култура с публикации и доклади на научни конференции. Ето избрани от тях:

 

  1. Статия „Studiowanie Boga nazywam filologią…”[1] O niektórych motywach biblijnych w Powieści naturalnej Georgiego Gospodinowa”, [w:] Genesis. Księga Rodzaju. Literatura. Kultura. Trwanie, red. A. Szczepan-Wojnarskiej, K. Pawlickiej, M. Ślusarskiej, Warszawa 2019, s. 218-231, https://akademicka.com.pl/index.php?detale=1&a=2&id=51719;    
  2. Статия „Personalistyczny podmiot literacki”, „Przegląd Humanistyczny”, Warszawa, 2016, I, s. 115-130, https://www.wuw.pl/data/include/cms/Przeglad_Humanistyczny_1452_2016.pdf;
  3. Интервю „Pisarz ponad granicami” – z Georgi Gospodinowem rozmawiają Anelia Radomirova i Brygida Pawłowska-Jądrzyk „Załącznik Kulturoznawczy”, I, 2015, s. 332-341, https://zalacznik.uksw.edu.pl/sites/default/files/Gospodinow%20PL2015.pdf;
  4. Интервю „Opowieść kompozytora” – z Aleksandrem Nowakiem rozmawia Anelia Radomirova, „Załącznik Kulturoznawczy”, I, 2015, s. 350-359, https://zalacznik.uksw.edu.pl/sites/default/files/Nowak2015.pdf;
  5. Статия „Prywatne apokalipsy końca wieku”. O Powieści naturalnej Georgiego Gospodinowa”, „Załącznik Kulturoznawczy”, I, 2014, s. 350-368; https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Zalacznik_Kulturoznawczy/Zalacznik_Kulturoznawczy-r2014-t1/Zalacznik_Kulturoznawczy-r2014-t1-s350-368/Zalacznik_Kulturoznawczy-r2014-t1-s350-368.pdf
  6. Статия „Georgi Gospodinov i Powieść naturalna” – nowa proza bułgarska pod koniec wieku”, [w:] Ta sama Europa? Inna literatura?, red. J. Czechowska, A. Kramek-Klicka, Wydawnictwo Forma, Szczecin, Bezrzecze, Warszawa 2010, s. 56-64;
  7. Статия „Recepcja Herberta w Bułgarii”, [w:] Herbert na językach, red. A. Grabowski, J. Kopciński, J. Snopek, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2010, s. 183-187;
  8. „Fałszywi przyjaciele w języku bułgarskim”, https://e-polyglots.com/blog-wpis-3/

 

Защитата на докторската дисертация ще струва 10 000 злоти (4100 лева) и ще се проведе в Института за литературни изследвания на Полската академия на науките през есента. През годините на писане на доктората се издържах от стипендии и работни позиции с ограничен щат или с невисоко заплащане. Поради здравословни проблеми два пъти бях в дълги болнични. За съжаление нямам възможност да платя такава сума.

Обичам това, което правя, влагам сърце, усърдие и време и много бих искала да повиша научната си степен, за да продължа да популяризирам българската литература и език. Обръщам се към Вас с огромна молба за финансова подкрепа. 


Новини по кампанията

Одобрено изплащане
10-ти ноември 2022

Уважаеми Дарители, Получих първата фактура за плащането на защитата, която е на стойност 1674 лв. Затова изтеглям събраното. Благодаря ви за помощта...

Изплатена сума към бенефициента: 94.33 лв. Транзакционна такса: 1.19 лв.

Виж Всички новини по кампанията

95.53 лв. дарени от 4100 лв.
лв.
BGN
.00

PavelAndreev.BG има 0% такса от Вашето дарение. Спада се само транзакционната такса. Платформата ще продължи да предоставя безплатно услугите си благодарение на хората, които ни подкрепят. Желая да подпомогна платформата с :

*
*
Сподели

Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.
avatar
23.11 лв. преди 1 година
avatar
23.69 лв. преди 1 година
avatar
48.73 лв. преди 1 година
Виж всички дарители
Дари
Сподели