Дом за едно българско семейство - семейство Аспарухови Home for a Bulgarian family - the Asparuhovi family

Семейство 0/0

Дом за едно българско семейство - семейство Аспарухови Home for a Bulgarian family - the Asparuhovi family

43 Дарители
2987.73 EUR дарени от 115041 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Евелина Аспарухова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Снежана Димитрова Славейкова организира кампания за Евелина Аспарухова
Приключила
Налична сума
0 EUR

За много хора 21 март беше денят на "първа пролет".

За семейство Аспарухови от гр.Божурище това беше денят, в който почти останаха без дом. 

След самозапалил се фритюрник на най-долния етаж в къщата, където се намира и познатата на всички в града пицария "Джоя", пламъците тръгват през вентилационната система и за минути успяват да започнат опустошителното си действие в жилищната част,  достигайки и разрушавайки и покрива.

Днес домът им изглежда така, както го виждате на снимките - НЯМА ГО...

Всичко "оцеляло" е черно, всичко останало липсва.

Липсва домът им.

 21 март е вече в историята. ДНЕС ние сме на ход.

Този дом СПЕШНО се нуждае от нов покрив, нова дограма, нуждае се от неотложни ремонтни дейности, за да се спаси малкото оцеляло в него.

Този дом, това семейство имат нужда от нас! 

Нека бъдем хора, нека подадем ръка.

"Утре" в тяхната ситуация може да бъде всеки от нас...

/При повече яснота от необходимите финансови средства сумата по кампанията ще бъде актуализирана своевременно/

For many people, March 21 was the day of "first spring".

For the Asparuhovi family from the town of Bozhurishte it was the day when they almost became homeless.

After a fryer caught fire on the bottom floor of the house, where the well-known pizzeria "Joya" is located, the flames went through the ventilation system and within minutes managed to start their devastating action in the living area, reaching and destroying the roof.

Today, their home looks as you see it in the photos - NOT...

Everything "survived" is black, everything else is missing.

Their home is missing.

March 21 is now history. TODAY we are on the move.

This home URGENTLY needs a new roof, new windows, needs urgent repairs to save the few survivors inside.

This home, this family needs us!

Let's be human, let's lend a hand.

"Tomorrow" in their situation can be any of us...

/With more clarity than the funds needed, the campaign amount will be updated in due course/

Виж още
Новини
4-ти декември 2023
Снежана Димитрова Славейкова организира кампания за Евелина Аспарухова
Одобрено изплащане Approved repayment
Искането за плащане е относно монтаж на дограма. След изразходватито й кампанията ще бъде закрита. The request for payment is for the installation of window frames. Once spent, the campaign will be closed.
2471.09 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
8-ми април 2023
Снежана Димитрова Славейкова организира кампания за Евелина Аспарухова
Одобрено изплащане Approved repayment
Добри хора, благодарим Ви за протегнатата ръка! Вече се налага да използваме част от набраната сума, която ще се изразходва за заплащане на монтиран... Good people, thank you for your outstretched hand! We are now having to use some of the money raised, which will be used to pay for window frames to b...
3370 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.