Дарители по кампания - Един за всички, всички за Боян


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.18 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
24.03 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
2.45 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
5.41 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
29.08 лв. преди 7 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
19.19 лв. преди 8 месеца
25.08 лв. преди 8 месеца
14.28 лв. преди 8 месеца
9.33 лв. преди 8 месеца
48.76 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 9 месеца
29.02 лв. преди 9 месеца
28.95 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
48.69 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
9.36 лв. преди 9 месеца
9.34 лв. преди 10 месеца
9.35 лв. преди 10 месеца
19.21 лв. преди 10 месеца
7.37 лв. преди 10 месеца
344.6 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
62.57 лв. преди 10 месеца
48.76 лв. преди 10 месеца
48.8 лв. преди 10 месеца
48.05 лв. преди 10 месеца
98.1 лв. преди 10 месеца
24.15 лв. преди 10 месеца
10.05 лв. преди 10 месеца
18.22 лв. преди 10 месеца
18.82 лв. преди 10 месеца
6.4 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
48.05 лв. преди 10 месеца
4.42 лв. преди 10 месеца
98.1 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
28.55 лв. преди 10 месеца
9.34 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
48.69 лв. преди 11 месеца
105.99 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
6.39 лв. преди 11 месеца
194.29 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
4.42 лв. преди 11 месеца
Shape