Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 49000 лв. Транзакционна такса: 68.9 лв.
Фактура:   Виж Документa


Болнично настаняване и медицинска грижа, ПЕТ скенер, Онкологично изследване, Ортопедично изследване, авансово плащане за операция на бедрена кост.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели