Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 1342.84 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa


Разход за престой в хотел на родител. Заплащането е периодично, затова ще бъдат приложени няколко фактури. Сумата в лева е представена спрямо отчетения разход по банкова карта.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели