Глория се нуждае от СПЕШНА сърдечна операция Gloria needs URGENT heart surgery

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
153 Дарители
4199.56 EUR дарени от 21474 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Глория Ватафова
Бенефициент
Глория Василева Ватафова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
-0 EUR
Глория Ватафова организира кампания за Глория Василева Ватафова
Приключила
Налична сума
-0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

27-ми юни 2024
Средствата от кампанията ще бъдат добавени в дарителската сметка на титуляра Глория Василева Ватафова и с това кампанията ще се закрие! Сумата от 42 000лв е събрана и остатъка е в дарителската сметка на титуляра. Всички средства ще бъдат прехвърлени за операция на трикуспидална клапа на сърцето е Университетска болница КОЧ в Турция. The funds from the campaign will be added to the donation account of the holder Gloria Vassileva Vatafova and this will close the campaign! The amount of 42 000 BGN has been collected and the rest is in the donation account of the holder. All funds will be transferred to the University Hospital KOC in Turkey for tricuspid heart valve surgery.
4153.41 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.