Дарители по кампания - Холистичен център " Самодивска лечебница "


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

18.82 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 2 седмици
97.92 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
27.05 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
9.31 лв. преди 1 месец
9.38 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
117.7 лв. преди 1 месец
24.07 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
40.84 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
22.15 лв. преди 2 месеца
22.1 лв. преди 2 месеца
5.41 лв. преди 2 месеца
50.68 лв. преди 2 месеца
47.32 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
12.25 лв. преди 2 месеца
8.96 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
5.41 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
7.33 лв. преди 2 месеца
Shape