Всички новини за кампания Холистичен център " Самодивска лечебница "

26-ти март 2024
Паулина Духлинска
Удължавам срока на кампания "проект Самодивска лечебница в село Згориград " I am extending the campaign "Samodivska healing room project in the village of Zgorigrad"

Благодаря на всички щедри сърца,които дариха средства в името на каузата по проект " холистичен център в село Згориград ". Удължавам срока на кампанията до 31/08/24,тъй като не се събра обявената сума за закупуване на земята. Продължаваме всички заедно,  вярвам че ще съберем необходимата сума за з... Thank you to all the generous hearts who donated funds for the cause of the project "Holistic Center in the village of Zgorigrad". I am extending the deadline of the campaign until 31/08/24,as the announced amount for the purchase of the land was not collected. Let's all continue together, I belie...