Храна за животните от Горската Приказка на Краси Food for the animals from Krasi's Forest Tale

Животни 0/0

Храна за животните от Горската Приказка на Краси Food for the animals from Krasi's Forest Tale

90 Дарители
2011.41 EUR дарени от 3410 EUR
Организатор
Мария К
Бенефициент
Фондация Надежда за Бездомните Животни
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
352.96 EUR
Мария К организира кампания за Фондация Надежда за Бездомните Животни
Край след 9 дни
Налична сума
352.96 EUR

Всеки месец приятели на животните от Холандия даряват по малко и се събират средства за суха храна, която Краси получава редовно всеки месец. Въпреки това, тази храна не е достатъчна, за да покрие нуждите на всички животни - 330+ кучета, 30+ котки и 10 коня.

Нека да вземем пример от приятели в Холандия и се обединим, за да може Краси да осигури месечното изхранване на всички животни и да не се налага да моли за покриването на закъснели плащания за храна.

Знаете, че освен храната Краси има още много други разходи и нужди, за да осигури съществуването на спасителният център.

Знаете, че постоянно има животни, които са все още по улиците и имат нужда да бъдат спасени, но това са допълнителни разходи за Краси.

С тази месечна кампания за осигуряване на храна се надяваме да можем да облекчим Крaси в постоянните тревоги за това как да свърже двата края всеки месец.

Благодарим предварително на всички!

Each month animal friends from the Netherlands donate a little and funds are raised for dry food, which Krasi receives regularly each month. However, this food is not enough to cover the needs of all the animals - 330+ dogs, 30+ cats and 10 horses.

Let's take a cue from our friends in the Netherlands and join together so that Krasi can provide the monthly food for all the animals and not have to ask to cover late food payments.

You know that apart from food, Krasi has many other expenses and needs to ensure the existence of the rescue centre.

You know that there are constantly animals that are still on the streets that need to be rescued, but these are additional expenses for Krasi.

With this monthly food drive, we hope to be able to ease Krasi's constant worries about making ends meet each month.

Thanks in advance to everyone!

Виж още
Новини
15-ти юли 2024
Мария К организира кампания за Фондация Надежда за Бездомните Животни
Отчет за месец Юли Report for July
Благодарим на всеки един дарител, който се включи в кампанията за събиране на средства за месец Юли! Това беше четвъртата кампания за набиране на месе... Thank you to every single donor who participated in the July fundraiser! This was the fourth fundraiser to raise a month's worth of food for the anima...
 
1-ви юли 2024
Мария К организира кампания за Фондация Надежда за Бездомните Животни
Одобрено изплащане Approved repayment
Благодарим на всички, които се включиха и този месец в събирането на средства за храна за опашатите приятели! Очаквайте отчет и снимки след като закуп... Thank you to everyone who participated in this month's fundraiser for food for our furry friends! Stay tuned for a report and pictures after we purcha...
1658.1 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.35 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.