Всички новини за кампания

15-ти юли 2024
Мария К е организатор за бенефициент Фондация Надежда за Бездомните Животни
Отчет за месец Юли Report for July

Благодарим на всеки един дарител, който се включи в кампанията за събиране на средства за месец Юли! Това беше четвъртата кампания за набиране на месечна храна за животните от Горската Приказка На Краси. Благодарим на всички, които подадоха ръка на Краси и спасените при нея кучета! Този път не успях... Thank you to every single donor who participated in the July fundraiser! This was the fourth fundraiser to raise a month's worth of food for the animals at Krasi's Forest Tale. Thank you to everyone who lent a hand to Krasi and the dogs she rescued! This time we were not able to raise the estimated...

1-ви юли 2024
Мария К е организатор за бенефициент Фондация Надежда за Бездомните Животни
Одобрено изплащане Approved repayment

Благодарим на всички, които се включиха и този месец в събирането на средства за храна за опашатите приятели! Очаквайте отчет и снимки след като закупим храната. Thank you to everyone who participated in this month's fundraiser for food for our furry friends! Stay tuned for a report and pictures after we purchase the food.

1658.1 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.35 EUR Транзакционна такса