9.34 лв. дарени от 14000 лв.

Документи към Кампания


И глухите младежи могат!

Какво наистина означава човек да бъде глух в един свят на чуващи? Опитайте гледане на телевизия без звук с четене само по устни. Няма да изпитате удоволствие след няколко часа прекарани по този начин. 

Много често на глухотата се търси механично/техническо решение, което да “поправи” глухия човек. “Сложи си кохлеарен имплант” – всеки глух неведнъж е бил канен с това предложение. Кохлеарната имплантация или слухов апарат не са универсално решение. Това, което се подценява е, че имплантите са помощни средства. Не гарантират успех и сигурни резултати. Болезнената адаптация, затрудненията, стресът, рисковете, дискомфортът често са стъпка към един непълноценен живот на глухия човек. Много глухи в някакъв момент отказват да ги носят и се подлагат повторно на хирургическа интервенция по тяхното отстраняване.  

Жестовият език, от друга страна, е пълноценен начин за комуникиране. Той е визуален, триизмерен и естествен.

През 2021 г. е приет Законът за българския жестов език (БЖЕ), който е успех за българската глуха общност. Законът гарантира правата на глухите граждани в България, а в световен мащаб е доказано, че най-добре жестов език се преподава от глух преподавател по жестов език, а не от чуващ  (източник).  В момента липсват достатъчно професионални глухи обучители по жестов език в България, които да работят върху развитието на глухите деца и младежи.

Eто защо сдружение Младежка Организация на Глухите Активисти (M.О.Г.А) започва проект, с който поставя началото на поредица обучителни лагери и семинари, с които да привлече и изгради глухи лидери от общността на глухите младежи. Те ще бъдат въвлечени в дейности за изграждане на лингвистика, обучение и ресурси по БЖЕ, за да се създаде ядро от глухи специалисти, което да работи за развита, образована, силна и можеща глуха общност. 

Как ще помогнем

Ще организираме лагер за глухи младежи  в Боровец от 9 до 14 октомври 2023 г. 

Събитието ще протече 5 дни, в него ще вземат участие 25 глухи младежи от различни населени места в страната, където има по-голяма концентрация на глухи хора като София, Пловдив, Бургас и Стара Загора. 

Целта на лагера е да се създаде силна връзка между младежите, да се обясни богатството на българския жестов език и възможностите, които дава за развитие, общуване, значимост в обществото. Дългосрочната мисия е да се създаде ядро от активни глухи лидери, които да бъдат бъдещи студенти и преподаватели по български жестов език. Събитието ще бъде стъпка към популяризиране на жестовия език в страната и изграждане на силна и устойчива общност на глухите хора.

Проектът на М.О.Г.А бе подкрепен и от програмата на “Фантастико до теб”, като средствата предоставени от групата на Фантастико ще бъдат използвани за проучването нуждите на глухите младежи в България с цел създаване на дългосрочна стратегия за езиковото и културно развитие, чрез иновативна обучителна програма.

Заедно можем да променим бъдещето на българския жестов език, защото той е език не само на глухите, а на всички!

Ние ще покрием разходите по престоя за цялата група (25 младежи и 5 обучители) за 5 дни, всичко на стойност 14 000 лв в хотел Лион, Боровец. За целите на избор на партньор за лагера разгледахме няколко локации и редица хотели. Основните получени оферти са налични тук. Хотел Лион избрахме поради идеалните условия за провеждане на обучения, които предоставят и голямата отстъпка, която направиха в подкрепа на каузата. 

За фондацията:

Deaf.bg , обединението част от което е и МОГА – Младежка организация на глухите активисти, са  основни участници в работната група за подготовката на закона за БЖЕ приет през 2021 г.

Deaf.bg е обединение за правата и развитието на глухите хора в България. Заедно с М.О.Г.А. работят в името на една съвременна, успешна и развита глуха общност, с фокус върху овластяването, лингвистиката, образованието и технологиите. Мисията им е да променят обществените нагласи и да издигнат водещата роля на глухите хора, следвайки принципите в Хартата на Световната федерация на глухите.

Един от основните им стремежи е  да убедят обществото, че глухите деца трябва да получават пълен достъп до присъщия им и естествен национален жестов език заедно със слухово-речева рехабилитация.  

Една процъфтяваща глуха общност, следваща принципите на многообразието, на равнопоставеността на жестовия език, на културата на глухите хора, може да се развива единствено, когато глухите младежи познават себе си и се гордеят с своите език и култура.


9.34 лв. дарени от 14000 лв.
лв.
BGN
.00

PavelAndreev.BG има 0% такса от Вашето дарение. Спада се само транзакционната такса. Платформата ще продължи да предоставя безплатно услугите си благодарение на хората, които ни подкрепят. Желая да подпомогна платформата с :

*
*
Сподели

Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.
avatar
9.34 лв. преди 1 ден
Дари
Сподели