677.78 лв. дарени от 3600 лв.

Документи към Кампания


Игра за пътна безопасност

ПЪТЯТ НА ПРОМЯНАТА

“Пътят на промяната“ е проект, работещ за укрепване на образованието по демокрация в училищата в посока развиване на граждански ценности, умения и нагласи за проактивно поведение.

През Март издадохме книга с кауза, посветена на пътната безопасност и носеща името „Пътят на промяната“. През септември 2023 г. създадохме видео по темата - https://www.youtube.com/watch?v=xq93jBeQwIA&t=20s.

През ноември 2023 г. създадохме образователна игра за младежи на възраст 16+ години на тема пътна безопасност в контекста на гражданското образование. С настоящото финансиране искаме да: 

 

  • Да отпечатаме още 100 бройки от играта, които да бъдат дарени на училища, читалища и младежки центрове в различни населени места из цяла България.
  • Да адаптираме играта за по-малка възрастова група (деца на възраст 10-14г.) и да отпечатаме 100 бройки от нея, които да бъдат дарени на училища, читалища и детски центрове в различни населени места из цяла България.
  • Да развиваме в подрастващите гражданските умения, които са символ на демократичните ценности: проява на отговорност, загриженост за всеки един човешки живот, емпатия, толерантност, наблюдателност, чувствителност спрямо нередностите, критичност. Да изграждаме нагласи за проактивно поведение. 

Крайната ни цел е възпитание и образоване на млади хора – граждани – членове на гражданското общество с граждански демократични ценности, които не само ползват демокрацията с нейните позитивни страни, но и са нейни ежедневни радетели, осъзнаващи силата на своята гражданска отговорност.

Основните целеви групи на нашия проект са: 

  1. Младежи на възраст 16+ години, независимо от техния пол, социално положение, семейно положение, местоживеене 
  2. Деца на възраст 10-14 години, независимо от техния пол, социално положение, семейно положение, местоживеене 

Иновацията според нас се състои в това да въведем темата за пътната безопасност посредством образователна мисловна игра. Също така мислим, че можем да говорим за иновация до известна степен и по отношение на свързването на темата с гражданското образование. До момента тази тема интегрирана в часа на класа и най-често протича под формата на лекция или беседа. Според нашия замисъл „Пътят на промяната“ поставя подрастващите в рамките на едно педагогическо преживяване. Чрез дискусия между участниците, на базата на техния собствен опит, те учат както един от друг, така и от самите себе си. Според нашата концепция ученето преминава през осъзнаването – там, където личният пример, не-безразличието и не-премълчаването могат да овластят човека да действа и по този начин да повишат качеството на живот и дори да спасят живот.

Надяваме се проектът да не бъде еднократна дейност, защото вярваме, че основната цел е дългосрочният ефект не само върху участниците и фасилитаторите, но най-вече върху цялото общество, което ще се отрази по-конкретно в намаляването на броя жертви в пътнотранспортни произшествия в страната ни. С издаването на играта ще популяризираме този съществуващ образователен инструмент, като ще търсим финансиране за снабдяване с комплект от играта и във всяко едно училище и читалище в страната впоследствие.

Обучените фасилитатори от своя страна ще продължат да организират подобни работилници, превръщайки този неформален образователен инструмент в устойчив, като разработената концепция за играта ще бъде налична в страницата ни като достъпен ресурс.

В посока устойчивост е и намерението ни да предложим на различни представители на бизнеса с развита корпоративна социална отговорност да подкрепят проекта и развиването му на национално ниво.


Новини по кампанията

Защо е важно да се включим в кампанията?
19-ти февруари 2024

Скъпи хора, Вече има девет човека, които припознаха моята (нашата) кауза. И толкова много им благодаря! Защо е важно да се включим в кампанията? Ето...

новина

Виж Всички новини по кампанията

677.78 лв. дарени от 3600 лв.
лв.
BGN
.00

PavelAndreev.BG има 0% такса от Вашето дарение. Спада се само транзакционната такса. Платформата ще продължи да предоставя безплатно услугите си благодарение на хората, които ни подкрепят. Желая да подпомогна платформата с :

*
*
Сподели

Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.
avatar
295 лв. преди 15 часа
avatar
98 лв. преди 2 дни
avatar
19.15 лв. преди 3 дни
avatar
9.33 лв. преди 4 дни
avatar
48.9 лв. преди 5 дни
avatar
23.84 лв. преди 6 дни
avatar
29.05 лв. преди 1 седмица
avatar
48.05 лв. преди 1 седмица
avatar
38.95 лв. преди 1 седмица
avatar
48.64 лв. преди 1 седмица
Виж всички дарители
Дари
Сподели