Издаване на сборник "Родопите в съдби и образи" Publication of the collection "The Rhodopes in Destinies and Images"

Изкуство, култура и общество 0/0

Издаване на сборник "Родопите в съдби и образи" Publication of the collection "The Rhodopes in Destinies and Images"

2 Дарители
80.09 EUR дарени от 1790 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Ивайло Мирчев
Бенефициент
Ивайло Мирчев
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Ивайло Мирчев организира кампания за Ивайло Мирчев
Приключила
Налична сума
0 EUR

Сборникът "Родопите в съдби и образи" е плод на няколкогодишни теренни посещения из различни части на Родопите. В нея представям различни персонажи, разкази за известни личности. Десетки са легендите, които съм записал от стари хора. Събрани са различни описания на местности, история на топоними, миграцонни и икономически процеси. 

"Родопите в съдби и образи" е сборник, събрал над 150 истории от Родопите, които разкриват част от огромната душа на тази планина-майка.

The collection "The Rhodopes in Destinies and Images" is the fruit of several years of field visits to different parts of the Rhodopes. In it I present different characters, stories about famous personalities. There are dozens of legends that I have recorded from old people. Various descriptions of localities, history of toponyms, migratory and economic processes are collected.

"The Rhodopes in Fates and Images" is a collection of over 150 stories from the Rhodopes that reveal part of the vast soul of this mother mountain.

Виж още
Новини
27-ми юни 2023
Ивайло Мирчев организира кампания за Ивайло Мирчев
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте! Благодаря Ви за подкрепата! Книгата "Родопите в съдби" и образи ще бъде дарена на библиотеки и читалища, за да се съхрани една част от леге... Hello! Thank you for your support! The book "The Rhodopes in Fates" and images will be donated to libraries and community centers in order to preserve...
155.45 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.